Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2019-09-18
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 16 september 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-09-16
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 september 2019
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 september 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-09-16
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 september 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 september 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-09-13
  Kungörelse om samråd - Detaljplan för Åkarp 7:89
  Läs mer
 • 2019-09-13
  Kungörelse om samråd - Kronetorp 1:1 etapp II
  Läs mer
 • 2019-09-09
  Kungörelse om samråd - Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen
  Läs mer
 • 2019-09-05
  Sammanträdesprotokoll från valberedningen den 3 september 2019
  Protokoll från valberedningens sammanträde den 3 september 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-09-05
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 2 september 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-09-03
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 26 augusti 2019
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-08-26
  Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnämnden den 20 augusti 2019
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 augusti 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14

Kommun & politik