Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 27 november 2023
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 november 2023
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 november 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från FINSAM - Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge den 23 oktober 2023
  Protokoll från FINSAM - samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinges sammanträde den 23 oktober 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 13 november 2023
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 november 2023
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 november 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 14 november 2023
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 14 november 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2023
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 november 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 13 november 2023
  Protokoll från planutskottets sammanträde den 13 november 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från samarbetsnämnd IT-drift den 7 november 2023
  Protokoll från samarbetnämnd IT-drifts sammanträde den 7 november 2023 är justerat.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik