Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 26 september 2022
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 september 2022
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 september 2022 är justerat.
  Läs mer

 • Direktjusterad paragraf från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022
  § 73 från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022 är justerad.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 21 september 2022
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 september 2022 är justerat.
  Läs mer

 • Direktjusterade paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 21 september 2022
  Paragraf 231 i sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 september 2022 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 15 september 2022
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 13 september 2022
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 13 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2022
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil..
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 7 september 2022
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 september 2022 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 5 september 2022
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 5 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Granskning av detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen
  Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps stationen samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik