Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2018-11-19
  Sammanträdesprotokoll från samarbetsnämnd IT-drift den 8 november 2018
  Protokoll från samarbetsnämnd IT-drifts sammanträde den 8 november 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018
  Läs mer
 • 2018-11-02
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggutskottet den 30 oktober 2018
  Protokoll från miljö- och byggutskottets sammanträde den 30 oktober 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-11-02
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 29 oktober 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott 23 oktober 2018
  Protokoll från socialnämnden arbetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 17 oktober 2018
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 17 oktober 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 29 oktober 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2018 är justerat.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14