Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 juni 2021
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 juni 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden den 10 juni 2021
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 10 juni 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 9 juni 2021
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 juni 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 juni 2021
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp den 20 maj 2021
  Protokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps sammanträde den 20 maj 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Underrättelse om samråd för planprogram för Sockerbruksområdet i Arlöv, Arlöv 22:191 m.fl.
  Burlövs kommuns planutskott beslutade den 17 maj 2021 att gå ut på samråd med förslag till ett planprogram för Sockerbruksområdet i Arlöv, Arlöv 22:191 m.fl..
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 31 maj 2021
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 31 maj 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 24 maj 2021
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 27 maj 2021
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 maj 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp den 12 april 2021
  Protokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps sammanträde den 12 april 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2021
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den d31 maj 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 25 maj 2021
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 25 maj 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 25 maj 2021
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 25 maj 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 24 maj 2021
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2021
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 maj 2021 är justerat.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik