Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2019-10-10
  Kungörelse om Samråd - Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå - Korshög
  Läs mer
 • 2019-10-08
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 2 oktober 2019
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 oktober 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-10-08
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 30 september 2019
  Protokoll från utbildnings.- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 september 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-10-04
  Kungörelse om samråd - Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen
  Läs mer
 • 2019-10-03
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 30 september 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 30 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 september 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-09-24
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 17 september 2019
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 17 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-09-24
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 16 september 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-09-13
  Kungörelse om samråd - Detaljplan för Åkarp 7:89
  Läs mer
 • 2019-08-26
  Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnämnden den 20 augusti 2019
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 augusti 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14

Kommun & politik