Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2018-04-25
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens arbetsutskottts sammanträde den 24 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-24
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 16 april 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 april 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2018
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 11 april 2018
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-13
  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsutskottet den 9 april 2018
  Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 9 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 11 april 2018
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggutskottets sammanträde den 10 april 2018
  Protokoll från miljö- och byggutskottets sammanträde den 10 april 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-04-10
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 april 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-10
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens planutskott den 3 april 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 3 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-09
  Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsutskottet den 4 april 2018
  Protokoll från kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 4 april 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-09
  Granskning av detaljplan för del av Tågarp 17:1, nya Burlövsbadet
  Burlövs kommuns planutskott beslutade den 3 april 2018 § 13 om granskning av detaljplan för del av Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet.
  Läs mer
 • 2018-04-05
  Sammanträdesprotokoll från tekniska utskottet den 27 mars 2018
  Protokoll från tekniska utskottets sammanträde den 27 mars 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-04-05
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 28 mars 2018
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnämndens sammanträde den 27 februari 2018
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 27 februari 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-01-11