Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 1 februari 2023
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 februari 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 30 januari 2023
  Protokoll från planutskottets sammanträde den 30 januari 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 24 januari 2023
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 januari 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 23 januari 2023
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 23 januari 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 24 januari 2023
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 januari 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 19 januari 2023
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 januari 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Direktjusterad paragraf från socialnämnden den 19 januari 2023
  Paragraf 10 från socialnämndens sammanträde den 19 januari 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 januari 2023
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den16 januari 2023 är justerat.
  Läs mer

 • Granskning av detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen
  Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps stationen samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik