Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2020-02-14
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 12 februari 2020
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 februari 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-02-12
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 10 februari 2020
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-02-12
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 12 februari 2020
  Beslut från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 februari 2020 är omedelbart justerat.
  Läs mer
 • 2020-02-11
  Kungörelse om samråd - Namngivning av nya gator och platser
  Läs mer
 • 2020-02-06
  Kungörelse om samråd - Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen
  Läs mer
 • 2020-02-06
  Kungörelse om samråd - Ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87
  Läs mer
 • 2020-02-03
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 29 januari 2020
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 januari 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-01-31
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 28 januari 2020
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 28 januari 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-01-30
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 27 januari 2020
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-01-30
  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 23 januari 2020
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 januari 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14

Kommun & politik