Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 21 juli 2021
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 juli 2021 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 5 juli 2021
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 juli 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Kungörelse: Beslut att upphäva eldningsförbud i Burlövs kommun den 1 juli 2021
  Burlövs kommun beslutade den 17 juni 2021 om eldningsförbud i kommunen. Med anledning av sjunkande temperatur i kombination med en ökad mängd nederbörd bedöms brandrisken i skog och mark minska. Brandrisken i skog och mark bedöms inte längre som stor. Därför beslutas att eldningsförbud upphör. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021 tills att annat beslut meddelas.
  Läs mer

 • Samråd för Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m.fl., Tulltorpsvägen
  Planområdet ligger sydväst om trafikplats Sunnanå där E6/E20 och väg 11 korsas och väster om Tullstorpsvägen. Detaljplanens syfte är att utreda om pågående mar­kanvändning i form av lager, kontor och verkstad är lämplig och kan utvecklas.
  Läs mer

 • Kungörelse: Beslut om eldningsförbud i Burlövs kommun från 2021-06-18
  Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är extremt torrt i skog och mark. Risken för brandspridning är stor.
  Härmed beslutas om eldningsförbud i Burlövs kommun. Beslutet gäller från 2021-06-18 tills annat beslut meddelas.

  Läs mer om eldningsförbudet i Delegationsbeslutet här Pdf, 258.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik