Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens planutskott den 11 juni 2024
  Protokoll från kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 11 juni 2024 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från valnämnden den 12 juni 2024
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 12 juni 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott den 10 juni 2024
  Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 10 juni 2024 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges presidium den 12 juni 2024
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 12 juni 2024 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från samarbetsnämnd IT den 15 maj 2024
  Protokoll från samarbetsnämnd ITs sammanträde den 15 maj 2024 är justerat.
  Läs mer

 • Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024
  Kommunfullmäktige i Burlövs kommun sammanträder den 17 juni 2024, kl. 18.00 i stora sessionssalen i Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 3 juni 2024
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 5 juni 2024
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 juni 2024 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 29 maj 2024
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 29 maj 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 28 maj 2024
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 28 maj 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 27 maj 2024
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 27 maj 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 2024
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj 2024 är justerat.
  Läs mer

 • Upphävt eldningsförbud i Burlövs kommun
  Från och med måndag den 27 maj 2024 upphävs eldningsförbudet i Burlövs kommun
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 7 mars 2024
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 mars 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik