Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2020-06-05
  Omjustering av paragraf 121 från socialnämndens arbetsutskott den 27 maj 2020
  Paragraf 121 från socialnämndens arbetsutskott sammanträde den 27 maj 2020 är omjusterad.
  Läs mer
 • 2020-06-05
  Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-05
  Antagande av detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen
  Läs mer
 • 2020-06-04
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 1 juni 2020
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-06-02
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 27 maj 2020
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-06-01
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 25 maj 2020
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-05-28
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 maj 2020
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-05-27
  Paragraf 120 från socialnämndens arbetsutskott den 27 maj 2020
  Paragraf 120 från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-05-26
  Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 25 maj 2020
  Protokoll från planutskottets sammanträde den 25 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-05-20
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 18 maj 2020
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14

Kommun & politik