Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2018-09-20
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 18 september 2018
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 september 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-09-19
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 september 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-09-19
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 19 september 2018
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 september 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 30 augusti 2018
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 augusti 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-09-07
  Kungörelse slutlig rösträkning
  SLUTLIG RÖSTRÄKNING Länsstyrelsens slutliga rösträkning av de röster som avgetts vid valen den 9 september 2018 i Skåne län sker vid offentlig förrättning i Kockum Fritids lokaler, Västra Varvsgatan 8, Malmö med början klockan 08.00 den 10 september 2018. Rösterna räknas i ordning riksdagsvalet Malmö kommuns valkrets, Skåne läns västra valkrets, Skåne läns södra valkrets, Skåne läns norra och östra valkrets, kommunfullmäktigvalen med kommunerna i alfabetisk ordning. Sist räknas landstingsvalet med valkretsarna i nummerordning. Valet avslutas genom att protokollen läggs fram för granskning. Protokollen finns tillgängliga i Kockum Fritids lokaler under tiden t o m den 27 september, samt efter denna dag på Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden, 100 12 Stockholm, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. Överklaganden ska vara Länsstyrelsen tillhanda tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutats. Utlämning av dubblettröstkort Länsstyrelsen har öppet för utlämning av dubblettröstkort lördagen den 8 september kl.10.00–14.00 samt söndagen den 9 september kl. 10.00-16.00. Dubblettröstkort kan under den tiden rekvireras på telefon 010-224 11 00. LÄNSSTYRELSEN SKÅNE   
  Läs mer
 • 2018-09-07
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 3 september 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-09-06
  Sammanträdesprotokoll från Mijö- och byggutskottet den 4 september 2018
  Protokoll från miljö- och byggutskottets sammanträde den 4 september 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 29 augusti 2018
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 29 augusti 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-09-04
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 september 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 september 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2018 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnämnden den 28 augusti 2018
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 28 augusti 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 12 juni 2018
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 12 juni 2018 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-01-11