Burlövs kommun

Åkarps stationsområde

Illustration från övertäckningen där nedgången till plattformarna kommer finnas. Illustation: Trafikverket/WSP

Ombyggnad av Åkarps station

Järnvägen kommer att sänkas ner 5,5-6,0 meter och få en 400 meter lång övertäckning som kommer att ersätta plankorsningen på Alnarpsvägen. Detta kommer att ha positiv effekt på bullersituationen och knyta samman samhället på ömse sidor av spåren. Utbyggnaden ger möjlighet att skapa ett nytt centrum vid stationen.

Utformning och vision

Ambitionen är att skapa en attraktiv och livlig mötesplats. I Burlövs kommuns översiktsplan "Framtidsplan för Burlövs kommun", som finns att läsa under fliken Översiktlig planering, finns övergripande idéer om ett nytt centrum vid Åkarps station.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö