Burlövs kommun
www.burlov.se

Lund-Arlöv, fyra spår

Sträckan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och extremt störningskänslig. Sträckan, som är en del av Södra stambanan, har länge varit en flaskhals för tågtrafiken. För att klara en fortsatt ökning av person- och godstrafik ska banan byggas om från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv. Utbyggnaden kommer att pågå fram till 2024 och kommer att påverka kommunens invånare, näringsliv med flera.

 

Sedan oktober 2017 pågår utbyggnaden i olika delar av kommunen. På den här sidan hittar du information som rör utbyggnaden.

Burlövs kommuns nyheter om Lund-Arlöv, fyra spår

 • väg med bullervall av jordmassor till vänster.

  Trafikverket förbättrar bullerskyddet längs Gränsvägen i Åkarp

  I februari startar Trafikverket arbetet med att förlänga och höja bullerskyddsva...
  2019-02-05
 • väg som går under järnväg där lila tåg rusar fram

  Vanlig biltrafik leds om via E6/Västkustvägen-Lommavägen-Lundavägen. Tung trafik kommer hänvisas till trafikplats Kronetorp, E22, Inre ringvägen och Västkustvägen/E6. Tänk på att Kronetorpsvägen också är stängd för gång-/cykeltrafik. Gående och cyklister hänvisas till tunneln vid Burlövs station.

  Kronetorpsvägen i Arlöv stängs i januari

  Trafiken på Kronetorpsvägen i Arlöv är sedan november begränsad till ett körfält...
  2018-12-13
 • Kronetorpsvägen

  Kronetorpsvägen byggs om

  Under hösten har inledande arbete gjorts för att bredda bron för fyra spår. Nu f...
  2018-11-09
Trafikverkets logotyp, grafiks illustration av ett tåg och en mölla samt en webbadress

Nyheter, störningsinformation m.m.

Lila tåg som står still vid perrongen

Sök tider, priser och trafikinformation