Burlövs kommun
www.burlov.se

Kultur & fritid

Två unga personer skrattar tillsammans. En kvinna hoppar upp på ryggen av en man som håller i en basketboll

I Burlövs kommun hittar du ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Du kan exempelvis besöka utställningar, engagera dig i föreningslivet eller utöva din favoritidrott. Här hittar du mötesplatser där du kan träffa fler som delar dina intressen.

Aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid

Kultur- och fritidslivet är en viktig del i att göra Burlöv till en attraktiv, kreativ och socialt hållbar kommun. I vår kommun ska alla känna att de har möjlighet att leva ett aktivt liv och ha en meningsfull fritid. Här hittar du utställningar, bibliotek, badhus och idrottsanläggningar. Vi stöttar föreningar och anordnar aktiviteter för människor i alla åldrar.

Kultur- och fritidsstrategin

Burlövs kommuns kultur- och fritidsstrategi ett långsiktigt styrdokument för alla kultur- och fritidsfrågor i kommunen. Det samspelar med Burlövs kommuns övergripande vision och målområden. I kultur- och fritidsstrategin har vi identifierat tre särskilda fokusområden som ska prägla vårt arbete:

Tillgänglighet och innanförskap

I Burlövs kommun ska alla få möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor. Våra aktiviteter ska vara ett verktyg för gränsöverskridande möten, där alla kommunens invånare kan gå samman och bidra.

Delaktighet och medskapande

Vi vill att våra medborgare ska kunna ha ett aktivt deltagande i kommunens kultur- och fritidsaktiviteter. Vårt kultur- och fritidsliv utgår från Burlövsbornas behov och hjälper dem att förverkliga sina idéer. Vi vill särskilt arbeta för att barn och unga ska vara delaktiga i beslut som rör dem och få möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Bredd och spets

Vi erbjuder ett utbud som präglas av bredd och spets, så att medborgare enkelt ska kunna hitta aktiviteter som fyller deras behov. Vi vill stötta de verksamheter som finns och samtidigt främja uppkomsten av nya, smalare kulturyttringar, idrotter och verksamheter.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040 – 625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid