Burlövs kommun

Hedersmöllare

Tre personer, mannen i mitten har fått en utmärkelse

Tidigare kommundirektör Lars-Åke Ståhl utsågs till hedersmöllare när han avslutade sin tjänst i Burlöv våren 2022.

Vi vågar påstå att vi är ganska ensamma om att utse hedersmöllare!


Kronetorps mölla är ett betydelsefullt landmärke i vår kommun och en viktig del av vår historia. Möllaren var oftast en betydelsefull person i lokalsamhället. Att bli utsedd till hedermöllare är en utmärkelse från Burlöv kommun för förtjänstfulla insatser.

Hedersmöllarna har gjort skillnad

Att bli utsedd till hedersmöllare betyder att personen har varit eller är viktig för Burlövs kommun. De har bidragit till vår kommuns utveckling med sin kompetens och skicklighet samt är ett föredöme i sin livsgärning och har gjort förtjänstfulla insatser för kommunen och vårt civilsamhälle.


Det är presidiet i kommunfullmäktige som utser kommunens hedersmöllare.


Umärkelsen har delats ut till följande personer

År

Namn och roll

1986

Hans Jönsson, riksdagsman för Socialdemokraterna

1987

Wilhelm Anderberg, kulturnämndens ordförande

1988

Axel Sjödin, VD Exab, grundare av Arlövs Industriby

1989

Hans Blennow, visdiktare och kyrkoherde

1990

Charlotte Weibull, folklivskonstnär och docktillverkare

1991

Kjell Bengtsson, ordförande i Bara härads hembygdsför.

1992

Kerstin Lithner, ordförande i Skånska möllor

1993

Gert-Inge Persson, ordförande i Arlövs Boll- och Idrottsförening.

1994

Wilhelm Törnqvist, grundare av repslagerimuséet

1995

Märta Olsson, distriktssjuksköterska

1996

Bertil Bengtsson, ordförande i Burlövs konstförening

1997

Emmi Bergkvist, författare

1998

Kent Nilsson, revyartist och arrangör av Arlövsrevyn

1999

Cajsa S Lundh, musikarkeolog

2000

Sven-Göran Svensson

2001

Sigvard Leveau, författare

2002

Cecilia Gagge, kultursekreterare

2003

Sven-Erik Johansson, botaniker och trädgårdsmästare

2009

Jan Danielsson, rektor Tora Vega folkhögskola, tidigare Hvilan.

2010

Dick Harrison, historiker och författare

2019

Katja Larsson, kommunstyrelsens ordförande

2022

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040 – 625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid