Burlövs kommun

Möllegården

Möllegården är en av de ursprungliga gårdarna i det gamla Åkarp. Åkarps mölla omnämns redan 1673 som ”Vaedermöllen ved Aagerup”. Själva möllan, en stubbamölla, var belägen på den plats där det idag är parkering, strax öster om gården. Den revs 1913 efter att den siste möllaren omkommit i en olycka vid möllan 1911. På Möllegården förvaras vindflöjlar från möllan, vilka anger årtalet 1674. De intilliggande vitputsade längorna är återstoden av den skånegård som var möllarens.


Gården låg inte i Åkarps bykärna, vilken fanns ungefär där Centrumhuset ligger idag, utan ensam vid Lundavägen på en höjd med betydligt bättre vind än vid bykärnan. Liksom vid Kronetorps mölla låg här ett gravfält med åtminstone tre gravhögar.

 

Bankdirektören och riksdagsmannen Pehr Pehrsson med sin fru Kersti Jönsson hade köpt Möllegården redan 1879 och arrenderade ut möllan, medan han själv lät uppföra den nuvarande mangårdsbyggnaden 1884. Intill byggdes vid sekelskiftet 1901 ett brygghus för tvätt, vilket kallades ”Lillgården” då den byggts i samma stil som boningshuset.


Pehr Pehrsson lät uppföra minnesstenen vid Lundavägen 1915. Han författade själv texten och skänkte marken där den står. Där berättas om en händelse under svenskdanska krigen på 1600-talet som utspelade sig vid Ågarpe backe, vilket var ungefär vid denna plats.


Trädgården anlades 1886 av landsträdgårdsmästare Bengt Kjellsson. Pehr Pehrsson sålde Möllegården till sin ene son Sven Gunnar och denne var mycket intresserad av rosor. Han kallades Ros-Pehrsson och i trädgården fanns 103 sorters rosor. Därför kallades också Möllegården ”Rosen- och Plantskolan när den skulle säljas 1952.


Köparna var Charlotte och Jack Weibull. De tre gamla gårdslängorna användes för Jack Weibulls ingenjörsfirma och Charlotte Weibulls docktillverkning. 1987 hade Charlotte flyttat hela sin verksamhet från Malmö till Möllegården. Hon lät bygga ännu ett tegelhus för sitt folklivscentrum vid det gamla brygghuset, vilket nu användes för kaféverksamhet.


Fastigheten ägs idag av Burlövs kommun som här driver besöksmålet Kulturhuset Möllegården sedan 2009. Möllegården är q-märkt. Den är en viktig kulturmiljö med lång kontinuitet bakåt i tiden.


Kontakta oss

Enhetschef Kultur

Jonna Salomonsson

jonna.salomonsson@burlov.se

040-625 67 46

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid