Burlövs kommun

Bild och Form

En kurs i konsten att skapa med färg och form. Vi arbetar med olika material och arbetssätt och provar oss fram i vårt skapande. Vi provar bland annat på måleri på olika sätt, installation, skulptur, design, teckning, illustration, animation och serieteckning. Efter hand finns det utrymme för varje elev att fördjupa sig i sin favoritmetod och förverkliga sina idéer med stöd av läraren. Kurserna är åldersindelade, från 7 år och för 10 år och äldre.
                               

Plats: Kulturskolan

Lärare: Lisa Tanttu

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid