Burlövs kommun
www.burlov.se

Anmälningsinformation

Anmälan till kurser

Vi använder ett anmälningssystem, Speedadmin, där du efter anmälan kan logga in på din profil och se vilka ämnen du köar till samt vilka ämnen du eventuellt är antagen till. Så fort det finns en plats ledig på den kurs du valt tar en av våra pedagoger kontakt med dig via telefon eller e-post. Skulle du inte omedelbart få plats sätts du på kölista.

 

När du är ny på skolan kan du prova två gånger gratis. Om du avanmäler dig innan tredje lektionstillfället utgår ingen avgift. Börjar du mitt i terminen eller senare blir avgiften reducerad.

 

Vi garanterar minst 28 undervisningstillfällen per läsår, framträdanden räknas som undervisningstillfällen.

Återanmälan

Återanmälan sker en gång per läsår under våren. Alla elever, både aktiva och köande, blir då kontaktade via den mailadress man uppgivit i Speedadmin med en förfrågan om man vill behålla sin plats inför kommande hösttermin.

Avanmälan

Undervisningen fortsätter tills du säger upp den och du behåller din plats även nästa termin om du inte avanmäler dig innan terminens början. Om du vill sluta måste du avanmäla dig senast den 20 december inför vårterminen och senast den 10 augusti inför hösten. Om du avanmäler dig senare utgår en administrativ avgift på 50% av kursavgiften. Om du påbörjar en ny termin utgår full avgift.


Senast uppdaterad:

Kultur & fritid