Burlövs kommun
www.burlov.se

Avgifter kulturskolan

Här hittar du information om aktuella avgifter för kulturskolan.

Avgift, 4-20 år

Instrument, solosång, musikproduktion, teater, skapande verkstad, dans, kör.

300 kr/termin

Syskonrabatt

Vi erbjuder rabatt när flera syskon från samma familj anmäler sig till kurser.

 

Avgift med syskonrabatt

Syskon

Kostnad

Första syskonet

200 kr/kurs

Andra syskonet

100 kr/kurs

Tredje samt följande syskon

Gratis

Avgift, från 21 år

Instrumentundervisning, i mån av plats:

900 kr/termin

Kör, orkester:

500 kr/termin

Instrumenthyra

250 kr/termin

 

I musikkurserna kan eleven förväntas tillhandahålla en del av de undervisningsmaterial (spelböcker, noter) och förbrukningsvaror (till exempel rörblad och ventilolja) som läraren anser nödvändig för undervisningen.

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid