Burlövs kommun
www.burlov.se

Vem kan bli invald i Burlövs Hall of Fame?

Vem kan bli invald i Burlövs Hall of Fame?

Förslag på personer till Hall of Fame kan väckas av vem som helst — när som helst. Vet du en person som du tycker förtjänar att bli invald? Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen med ditt förslag!

Förslagen skickas via post till:

Kultur- och fritid, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv

Alternativt, kontakta Kultur- och fritidschef Reia Collberg via mail:
reia.collberg@burlov.se

Kriterier

För nu levande personer:

Personerna ska vara födda i, ha stark anknytning till eller verka inom nuvarande Burlövs kommuns gränser.


Inom kulturlivet: Kulturutövare som är allmänt erkända och som under en längre tid nått en större publik inom kulturlivet i vid bemärkelse.


Inom idrotten: Idrottsutövare som uppnått framstående resultat nationellt eller internationellt, och avslutat sin aktiva karriär.


För avlidna personer inom områdena kultur och idrott:

Personerna ska vara allmänt erkända inom kulturlivet eller inom idrotten och vara födda, ha stark anknytning till eller ha verkat inom nuvarande Burlövs kommuns gränser.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040 – 625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid