Burlövs kommun
www.burlov.se

Vem kan bli invald i Burlövs Hall of Fame?

Vem kan bli invald i Burlövs Hall of Fame?

Förslag på personer till Hall of Fame kan väckas av vem som helst — när som helst.

Förslagen skickas till:

Kultur- och fritid, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv
eller till
Kultur- och fritidschef: reia.collberg@burlov.se

Kriterier

För nu levande personer:
Personerna ska vara födda i, ha stark anknytning till eller verka inom nuvarande Burlövs kommuns gränser.
Inom kulturlivet: Kulturutövare som är allmänt erkända och som under en längre tid nått en större publik inom kulturlivet i vid bemärkelse.
Inom idrotten: Idrottsutövare som uppnått framstående resultat nationellt eller internationellt, och avslutat sin aktiva karriär.

För avlidna personer inom områdena kultur och idrott:
Personerna ska vara allmänt erkända inom kulturlivet eller inom idrotten och vara födda, ha stark anknytning till eller ha verkat inom nuvarande Burlövs kommuns gränser.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:
2020-06-04

Kultur & fritid