Burlövs kommun
www.burlov.se

Ung i Burlöv arbetar med ungdomar
på fritidsgårdar, i skolorna
och ute i samhället på kvällar och helger.
Vi finns för att hjälpa ungdomar
att göra bra val
och så att de hittar bra aktiviteter
på sin fritid.
Vi jobbar så att unga inte ska
begå brott eller vara våldsamma.

Ung i Burlöv

Back view of multiethnic teenagers with backpacks walking together on street

Ung i Burlöv arbetar med öppen fritidsverksamhet för dig som är 13–18 år.

Vårt arbete består av ungdomsdemokrati och inflytande, gruppverksamheter och arbete ute i samhället, våra mötesplatser samt skolorna i Burlövs kommun. Vår verksamhet bygger främst på ungas egna initiativ och delaktighet. Vi arbetar med att coacha och stötta ungdomarnas delaktighet i planering, genomförande samt utvärdering i de aktiviteter som ungdomarna i kommunen önskar att producera och förverkliga.


Ung i Burlöv samverkar och samarbetar med flera andra enheter i kommunen som till exempel skolorna, trygghetsvärdarna, mobila teamet, socialtjänsten samt enheterna inom kultur och fritidsverksamheterna.

Projektkontor

Genom vårt arbete med projektkontor jobbar vi aktivt med att försöka fånga upp och uppmuntra ungdomar att våga ta initiativ gällande aktiviteter, projekt och evenemang i kommunen. Vi använder oss av ledorden Engagera – Stärka – Sammanföra, vilka vi alltid strävar efter att följa. För att öka möjligheten att nå ut till kommunens ungdomar söker vi oss till deras arenor, både fysiska och digitala platser. Här är alla välkomna att presentera sina idéer och drömmar, tillsammans med ungdomarna undersöker vi sedan möjligheterna att förverkliga dessa. Man tilldelas därför en coach som ansvarar för att följa ungdomens arbete genom hela processen.


Utbildad personal kommer under arbetets gång hjälpa till att hitta unika kompetenser som ungdomarna besitter och samtidigt fortsätta att utveckla dessa. Detta arbete sker i samverkan med ungdomarna, arbetsmetoden kallas för ELD.


Denna arbetsmetod kommer ursprungligen från organisationen KEKS som hjälper ungdomsverksamheter att hitta verktyg och metoder för att förbättra sin samverkan med ungdomar. Klicka här för att komma till KEKS hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi förhåller oss till EU:s riktlinjer för arbete med den öppna fritidsverksamheten. Läs mer på MUCF:s (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid