Burlövs kommun
www.burlov.se

Till föräldrar

Är du tonårsförälder?

Som tonårsförälder finns det mycket som man kan oroa sig för men också mycket man kan glädja sig över. Det kan vara stimulerande och trivsamt men samtidigt slitsamt och ångestskapande.

Stor press ligger på att klara av den svåra balansgången mellan tillit och kontroll och mellan att släppa lös och sätta gränser. Nedan kan du hitta lite tips och tankar kring detta. Om du är orolig för din tonåring eller har andra funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Hur kan du som förälder påverka ditt barn i alkohol- och drogförebyggande syfte?

För dig som förälder är det viktigt att ha en restriktiv hållning till alkohol, tobak och narkotika gentemot dina barn. Studier visar att de ungdomar som har föräldrar som är tydliga med 18-årsgränsen dricker mindre och bryter mer sällan mot regler och normer.

Lyssna på ditt barn

Det som verkar ha bäst effekt när det gäller att begränsa tonåringars alkoholdrickande är en nära relation mellan förälder och ungdom. Förklara tydligt för ditt barn varför du är orolig och varför du sätter de gränser som du gör.

Håll koll på barskåpet och alkoholförrådet

Det är många ungdomar som får tag på alkohol hemifrån.

Bjud inte hemma! Det finns flertalet studier som visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer.

Köp inte ut! Förklara för ditt barn att hen får vänta med att börja dricka alkohol till dess att hen är 18 år. Berätta också att det finns en anledning till varför det är en 18-årsgräns. Eftersom barns kroppar inte är utvecklade för att bryta ner alkohol kan oönskade situationer uppstå, till exempel ofrivilligt sex, våld, prova andra droger, etc. Att köpa ut till minderåriga är dessutom straffbart för dig som förälder.

Lär känna dina barns kompisars föräldrar

Bestäm tillsammans vilka regler som ska gälla för era barn. Ring och dubbelkolla övernattningar och så vidare.

Kom överens om tider. Bestäm tillsammans med ditt barn vad som är en lämplig tid att komma hem.

Lämna och hämta ditt barn. Även om tonåringar kan verka som att de upplever det pinsamt att föräldrarna kommer och hämtar dem, så upplever de ofta även en trygghet i detta.

Var tydlig med att du inte accepterar att ditt barn dricker alkohol.

Din attityd till ditt barns drickande spelar stor roll även om du inte tror det. Det finns mycket forskning som tyder på detta.

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid