Burlövs kommun

Kulturpedagogerna

Vi heter Klara Sjöblom & Kristina Helgesen och jobbar som Kulturpedagoger. Vi finns tillgängliga för kommunens förskolor och förskoleklasser för workshops i de estetiska språken för både barn och personal. 

Det är också vi som leder Tvåornas kör! Vi övar med alla årskurs 2 i hela kommunen under läsåret och avslutar med en gemensam konsert på Granebacken. 

Vi har också barnkörer för f-klass och åk 1 på Humlemadskolan, Svanetorpskolan, Svenshögskolan och Södervångskolan. 

Läsåret 22/23 startar vi även upp KulturCrew för åk 4-6, ett projekt för barn och ungas delaktighet inom kulturlivet. 

Kontakta oss på kulturpedagogerna@burlov.se

två kvinnor tittar rakt in i kameran

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid