Burlövs kommun

Kulturpedagogerna

Vi heter Klara Sjöblom & Kristina Helgesen och jobbar som Kulturpedagoger. Vi finns tillgängliga för kommunens förskolor och förskoleklasser för workshops i de estetiska språken för både barn och personal. 

Det är också vi som leder Tvåornas kör! Vi övar med alla årskurs 2 i hela kommunen under läsåret och avslutar med en gemensam konsert på Granebacken. 

Vi har också kör för åk 3 till 6 - en i Arlöv och en i Åkarp.

Just nu vikarierar Magdalen Mononen för Klara.

Kontakta oss på kulturpedagogerna@burlov.se

två kvinnor tittar rakt in i kameran

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid