Burlövs kommun

Hvilans gymnastikbyggnad

Äldsta av sitt slag i Sverige

Gymnastikbyggnaden på Hvilans folkhögskola byggdes 1884 och är Sveriges äldsta i sitt slag. Den är ritad och uppförd av den danske byggmästaren Andreas Bentsen, som tog inspiration av samtida gymnastiksalar i Danmark.


Väggarna är av brädpanel, fönstren har sex rutor och taket är av tjärpapp. På 1910-talet byggdes omklädningsrum till. Byggnaden renoverades utvändigt 1958 och interiören förändrades 1968.

Riskerade att rivas på 80-talet

År 1986 var den i dåligt skick och folkhögskolans rektor krävde rivning eller renovering. Eftersom byggnaden tidigare bedömts som kulturhistoriskt värdefull, beslutades att restaurera den varsamt. Det ledde till en byggnadsminnesförklaring 1991 och diplom från Svenska Föreningen för byggnadsminne. Tack vara detta skydd kommer byggnaden att bevaras för all framtid.

Kontakta oss

Enhetschef Kultur

Jonna Salomonsson

jonna.salomonsson@burlov.se

040-625 67 46

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid