Burlövs kommun

Kronetorps mölla

Burlövs bästa utsikt

På kommunens högsta punkt ligger Kronetorps mölla. Den är 27 meter hög och därmed Skånes största vinddrivna mölla. Möllan är av typen som kallas ”holländare”. Det innebär att endast huven med vingarna vrids efter vinden när den ska dras igång. Byggnaden har en två våningar hög sockel av gråsten med inkörsport och magasin.


Möllan med möllarbostad byggdes 1841 av ägaren till Kronetorps gård på ägornas högsta höjdpunkt. På platsen låg där innan Darrhögarna, tre gravhögar från bronsåldern. Idag återstår bara en. År 1976 köpte kommunen fastigheten. Vid möllan finns också de så kallade darrhögarna, läs mer nedan.


Intill kvarnen ligger Nya Villan med samlingslokal, som går att boka via kommunens bokningssystem. Möllans samlingslokal har en vidunderlig utsikt och är lämplig för sällskap upp till 50 personer.

Mölledagen

Första söndagen i juli äger den så kallade mölledagen rum. Det är en återkommande aktivitet som hålls på möllor runt om i Skåne. Här i Burlöv visar olika hantverkare sina alster, publiken bjuds på musikunderhållning, teater och annat kul.

Burlövs Mölleförening

Utan mölleföreningen skulle vingarna inte snurra. Under sommarsöndagarna guidar föreningen i kvarnen och kör möllan, om vindarna vill. Under övrig tid visas möllan efter överenskommelse.

Program 2024

Mölleföreningen guidar följande dagar

2 juni

12.00 - 16.00

Öppet hus

7 juli

11.00 - 16.00

Mölledagen

11 augusti

12.00 - 16.00

Öppet hus

8 september

11.00 - 16.00

Qulturrundan


Café och lotteri.

Bokningar för grupper kan erbjudas vid andra tillfällen.

Kontakta Mölleföreningen

Är du intresserad av att hjälpa till i möllan, eller har du frågor om de guidade turerna? Hör av dig till Mölleföreningen!

Kontaktperson är Evert Lindén.

Tel: 070-868 10 03

E-post: kronetorpsmolla@gmail.com

Historien om möllan och Kronetorps gård

Möllan drevs i äldre tider för gårdens egen räkning och senare även för kunder som ville ha malet. På 1860-talet var det tre anställda där. Möllans verksamhet upphörde 1961.


 • Möllans historia är nära sammanlänkad med gården Burlöv nr 1, även kallad Storegård. Gården har haft flera olika ägare sedan 1500-talet.
 • 1791 köptes gården av löjtnant Carl Christian Cronsjö. Därmed inleddes en ny epok i gårdens historia. Han genomförde enskiftet i början av 1800-talet och bröt ut gården från Burlövs by 1791-1792. Från och med 1792 benämndes gården inte längre Storegård utan med det nu använda namnet Kronetorp.
 • 1793 sålde Carl Christian gården till sin yngre bror kamreren Cornelius Alexander Cronsjö. Därefter följde två andra ägare, Jakob Falkman fram till 1824 och Jean Åkerblom till 1830-talet.
 • 1834 kom Kronetorp i malmösläkten Berghs ägo och Christian Bergh blev nye ägaren.
 • 1841 byggde Christian Bergh en holländsk mölla på del av Arlöv nr 7, som låg under Kronetorp. Enligt Ingemar Ingers är det en av de högsta möllorna i Skandinavien. Den uppfördes av möllebyggaren Sjöström i Svedala.
 • På 1960-talet renoverades möllan av dåvarande ägaren Sven Uldall-Jörgensen.
 • 1971 förklarades möllan som byggnadsminne.
 • Burlövs kommun köpte möllan 1976 av Sven Uldall-Jörgensen.

Historien om Darrhögarna

Namnet "Darrhögarna" finns dokumenterat för första gången i en lantmäteriakt från Arlöv år 1702, där nämns "Darhög Engen".


Darrhögarna var tre bronsåldersgravar vid Kronetorps mölla. De representerar en typisk begravningsplats och var vanligtvis placerade på höjder i landskapet för att markera äganderätt och tillhörighet till området. Ursprunglingen fanns tre högar på platsen, men idag finns bara en kvar.


 • En hög togs bort omkring 1803 under Cornelius Alexander Cronsjös tid på Kronetorp. Man undersökte noga vad som vad som fanns inuti i gravhögen och dokumenterade detta, vilket också finns också uppräknat i en avskrift av undersökningen, gjord av Ingemar Ingers*. Avskriften säger att de upptäckte en stenlagd yta som var avgränsad av en cirkel med stenar, vilket kallas en kantkedja. Inuti denna yta fanns tre ytterligare runda stenkretsar och en stenkista. Vid utgrävningen hittades också ett skelett, en bronsurna med människotänder och ett bronssvärd.
 • Den andra högen blev borttagen av Christian Bergh 1841 när han byggde Kronetorps mölla.
 • Den tredje högen finns kvar bredvid möllan.


* Ingemar Ingers (1902-1983), född i Tottarp, var filosofie doktor vid Lunds unversitet, dialektforskare med hög kompetens om språk, dialekter och bygden. Han gav ut många böcker mellan åren 1930 och 1980, t ex om Burlövs gamla kyrka och Burlövs kommun.

Informationen ovan är hämtad från boken Burlövs kommun, Historia och beskrivning, tryckt 1976 skriven av just Ingemar Ingers.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid