Burlövs kommun
www.burlov.se

Kultur i Burlöv

Färgglada papper Burlöv kommuns profilfärger - grön, blå, orange

Upptäck det rika kulturutbudet i Burlöv, med Möllegården kulturs utställningar, två bibliotek, konserter, konst, allsång och föreläsningar! Kulturlivet bidrar till att göra Burlöv till en attraktiv, kreativ och socialt hållbar kommun. 

Kultur är ett brett begrepp, där en mängd olika kulturyttringar innefattas. I Burlövs kommun jobbar vi för att främja och uppmärksamma all typ av kultur, exempelvis scenkonst, musik, bild- och formkonst, litteratur, film samt, kulturarv och museiverksamhet.

Kultur för alla

I Burlövs kommuns Kultur- och fritidsstrategi står bestämt att kommunen ska jobba för att alla invånare ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor. Här ska invånarna kunna vara stolta över kommunen och känna en sammanhållning med varandra. Kulturaktiviteter kan vara verktyg för gränsöverskridande möten, inkludering och verka som en sammanhållande kraft i samhället.


Vi vill öka invånarnas möjligheter att ta del av kulturlivet i kommunen, oavsett socioekonomiska villkor, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt ursprung, politisk övertygelse, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Vårt mål är att kommunenens verksamheter ska vara välkomnande och tillgängliga för alla som vill delta.

Kontakta oss

Enhetschef Kultur

Jonna Salomonsson

jonna.salomonsson@burlov.se

040-625 67 46

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid