Burlövs kommun
www.burlov.se

Fakta om näringslivet

Burlöv är en tillväxtkommun i Öresundsregionen.

Som företagare har du fördelar av många och goda kommunikationser som motorvägar, järnväg med stickspår till industribyarna, exporthamnarna i Malmö och Trelleborg samt närheten till internationella flygplatser. Öresundsbron ligger endast några få kilometer från Burlöv och förbinder oss med kontinenten.

Mångfald av företag

I Burlöv finns fler än 1 200 registrerade företag och varje år sker ett antal nyetableringar. Företagsparken innefattar allt från enmansföretag upp till multinationella företag som Akzo Nobel och Nordic Sugar. Här råder ett mycket gott företagsklimat, vilket innebär att såväl nyetableringar som utvidgningar av industri och handel sker kontinuerligt.

Företagarföreningar

I Burlövs kommun finns två företagarföreningar: Burlövs Företagsgrupp och Företagarna Öresund. Dessa anordnar företagarträffar och studieresor och, i samarbete med Burlövs kommun, även frukostmöten för företagare. De täta kontakterna och den öppna dialogen mellan företagarföreningarna och kommunens politiker och tjänstemän skapar bästa möjliga förutsättningar.

Arbete och försöjning

I Burlöv finns även enheten Arbete och försörjning inom Individ- och familjeomsogen, som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder. Härifrån förmedlas såväl utbildning och praktik som fasta arbeten. I åtagandena ingår även serviceuppgifter till våra pensionärer.

Planer för nyetablering av företag

Kommunens huvudsakliga planering för nyetablering av företag är förlagd till Industribyn i västra/nordvästra Arlöv samt till de sydöstra delarna av kommunen, Stora Bernstorp, där detaljplan finns för etablering av handel.

Nyföretagarcenter Syd

Burlövs kommun har ett samarbete med Nyföretagarcenter Syd. Du som driver ett företag eller funderar på att starta ett eget företag kan få konfidentiell och kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Anna Nilsson

040-625 63 29
anna.nilsson4@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Hon hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstemän beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:
2019-08-07