Burlövs kommun
www.burlov.se

Nätverk för dig som företagare

tecknade siluetter av människors huvuden med tomma pratbubblor ovanför

Burlövs Företagargrupp

Burlövs Företagsgrupp bildades 1974. Idag är vi ett sextiotal medlemmar, företag/företagare knutna till stora som små företag. Det är en ekonomisk förening utan koppling till en riks- eller huvudorganisation. Politiskt och även i andra avseenden är den oberoende och syftet med verksamheten är att vara en lokal intresseorganisation för företag och företagare. De flesta medlemmarna bedriver verksamhet i Burlövs kommun eller är som privatperson bosatta i kommunen. Det är dock inget krav varken det ena eller andra för att vara medlem. Klicka här för att komma till Burlövs Företagargrupps webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagssamverkan för ökad trygghet

Där företagare samarbetar sker det färre brott. Det handlar om ett samarbete med polisen, kommunen och företagarna. Som gemensam digital plattform används Coyards, för närvarande den enda plattformen som polisen godkänt. Appen är krypterad och där endast medlemmar i gruppen kan läsa de meddelanden som sänds.Läs mer om appen på Coyards webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Tipsa gärna kommunens trygghetsvärdar om platser och situationer som du upplever som otrygga eller om du vill ha råd och stöd kring trygghetsfrågor.

Företagarna Öresund

Organisationen Företagarna har som målsättning att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. De verkar för företagande, företagares rättigheter och att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Klicka här för att komma till Företagarna Öresunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

IUC - Industriella Utvecklingscentra

Ny kunskap och utveckling stimuleras i samverkan med andra. Därför skapar IUC olika mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. De är företagsnära och är ute i företagen och lyssnar, fångar upp behov, diskuterar och hittar smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser.

Kontakt: info@iucsyd.se

Hemsida: www.iucsyd.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagercenter Syd: Konfidentiell och kostnadsfri rådgivning

Nyföretagarcenter Syd verkar för ett hållbart företagande som ger växtkraftiga företag och arbetstillfällen, främjar det lokala näringslivet samt utveckla och bredda bilden av entreprenörskap och företagande.

 

Stiftelsen arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen och anser att jämställdhet är att av de viktigaste målen för att uppnå hållbara företag och företagande. NFCS brinner också för ungt entreprenörskap som ett sätt att aktivt skapa framtiden och månar om att dessa perspektiv genomsyrar allt de gör både internt och externt - till exempel i styrelsens sammansättning, rådgivare, val av samarbetspartners och i genomförande av program och aktiviteter.

Kontakt: info@nyforetagarcentersyd.se

Hemsida: www.nyforetagarcentersyd.se Länk till annan webbplats.

Sustainalink (f.d Miljöbron Skåne)

Sustainalink är en ideell förening som arbetar för att universitetsstudenter och företag ska få en chans att mötas och få utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter. Sustainalink förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling och genom projekten har uppdragsgivare möjlighet att kostandsfritt få hjälp av en eller flera studenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man annars inte har tid eller kompetens att genomföra själv.

Det här kan Sustainalink hjälpa dig med

Exempel på projekt som Sustainalink kan hjälpa till med är miljöutredningar, frågor kopplade till avfallshantering, kemikalieanvändning och biologisk mångfald, hållbara energilösningar, energieffektivisering, marknadsföringsstrategier, produktutveckling, CSR-strategier och enklare logistikutredningar.


Projekten varierar från kortare 10-20 timmars projekt till mer omfattande 20-veckors projekt. Majoriteten av projekten genomför studenterna som en del av sin utbildning.

Läs mer på Miljöbrons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan du läsa ett exempel på hur ett hållbart samarbete mellan kommun, företagare och Miljöbron kan se ut.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete