Burlövs kommun

Enskild pedagogisk omsorg

Lekande barn

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och finns i flera olika former. Enskild pedagogisk omsorg drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Den vanligaste formen är av enskild pedagogisk omsorg är ett företag som anställer dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar.

Så här går det till att ansöka om rätt till bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg.


I Burlövs kommun är det utbildnings- och kulturnämnden och utbildnings- och kulturförvaltningen som hanterar beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

Ansök om att starta enskild pedagogisk omsorg

För att ansöka ska sökanden fylla i vår ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med en budget för det första verksamhetsåret samt nödvändiga bilagor via post till utbildnings- och kulturförvaltningen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Utbildnings- och kulturförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.


En ansökan ska vara formulerad så att den för utbildnings- och kulturnämnden klargör och visar sökandens insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är sökanden som i sin ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten.


Om utbildning- och kulturnämnden bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten enligt 25 kap. 10 § skollagen så får sökanden beslut om rätt till bidrag.

Vem undertecknar?

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid i innan verksamheten ska starta

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter finns med. Utbildnings- och kulturförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.


Skicka ansökan till:

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Burlövs kommun
Box 53
232 21 Arlöv

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete