Burlövs kommun

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga måste du först ha anmält försäljningen till kommunen. Detsamma gäller om du ska sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska med nikotin.

I Burlövs kommun ska anmälan göras till Miljö- och byggavdelningen. Det är också denna avdelning som är ansvarig för tillsyn av de butiker som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Så anmäler du försäljning 

Anmälan görs via vår e-tjänst eller med anmälningsblankett. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen.


Du ska också lämna in en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Du kan använda dig av kommunens mall som finns både som e-tjänst och för utskrift.

Tillsynsavgift

Kommunen gör kontinuerligt tillsyn av de verksamheter som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. För detta tas en årlig tillsynsavgift.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till kommunen via vår e-tjänst eller med blankett. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.


Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning.

Avanmälan och ägarbyte

Om din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare, ska du anmäla detta via vår e-tjänst eller med blankett.

Kommunen genomför kontrollköp

Kommunen kan komma att genomföra kontrollköp, vilket innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende provar att köpa e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra sådana kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg, men ska snarast efter kontrollköpet underrätta försäljningsstället om att kontrollköp gjorts.


Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja e-cigaretter.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete