Burlövs kommun

Våra verksamheter

blommor och fontän framför en byggnad i rött tegel

Burlövs kommun erbjuder ca 200 yrken. Dessa yrken finner du i någon av kommunens tre förvaltningar: kommunledningsförvaltningen,

socialförvaltningen och utbildnings- och kulturförvaltningen. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar för att se till att alla kommunens tjänster utförs med hög kvalitet. Det är kommunens medborgare som står i centrum för vår verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen leds av kommundirektör Fredrik Löfqvist.

Kommunledningsförvaltningen består av:

 • ekonomiavdelningen
 • HR-avdelningen
 • kansliavdelningen
 • kommunikationsavdelningen
 • miljö- och byggavdelningen
 • staben
 • tekniska avdelningen
 • tillväxtavdelningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen verkar för ekonomisk och social trygghet för boende i kommunen. Till exempel äldres och funktionshindrades omsorgsbehov, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem.


Förvaltningschef är Maria Zinatbakhsh Popoola.


Du hittar mycket av socialförvaltningens verksamhet under Stöd och omsorg.


Socialförvaltningen består av

 • Individ och familjeomsorg (IFO). Annette Ekenberg är verksamhetschef.
 • Vård och Omsorg (VoO). Mona Hirche är verksamhetschef.

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Förvaltningen arbetar med fritids- och förskoleverksamhet, skola, vuxenutbildning och centrala elevhälsan samt har hand om kommunens gemensamma måltids- och lokalvårdsorganisation. Du kan läsa mer om de verksamheterna under Förskola och skola


Förvaltningen hanterar också kommunens kultur- och fritidsfrågor såsom bibliotek och Möllegården kultur samt föreningsbidrag och idrotts- och fritidsanläggningar. Mer information om deras verksamheter finns under Kultur och fritid.

 

Måltids och lokalvårdsenheten är också organiserade i utbildnings- och kulturförvaltningen.


Förvaltningschef är Mats Jönsson.


Enheter/verksamheter:

 • Förskolechefen på varje förskola är verksamhetschef för densamma.
 • Rektorn på varje skola är verksamhetschef för densamma.
 • Johanna Segercrantz är verksamhetschef på Komvux.
 • Helena Collijn är verksamhetschef för centrala elevhälsan.
 • Reia Sofiadotter Collberg är verksamhetschef för Kultur- och fritidsenheten.
 • Ola Moberg är verksamhetschef för Måltids- och lokalvårdsenheten.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete