Burlövs kommun

Alkohol- och drogpolicy

FreeImages, Alexandre Jaeger Vendruscolo

Varje restaurang bör sträva efter ett arbetssätt som ger ordning och nykterhet samt att personalen känner sig trygg i sin roll.


Krögaren bör tillsammans med sin personal utarbeta skriftliga regler, en alkohol- och drogpolicy, med regler för dels restaurangpersonalens egna förhållningssätt till droger och alkohol och dels för serveringen av alkohol.

Alla som arbetar på restaurangen ska känna till policyn.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete