Burlövs kommun

Försäljning av receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel i livsmedelsbutik.

Du som vill börja sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel, ska anmäla det till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och mottagare av anmälan av läkemedelsförsäljning. Kommunen ska kontrollera att försäljningsställena följer reglerna för detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. I Burlövs kommun är det Miljö- och byggavdelningen som utför kontrollen.

Anmälningsplikt

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket i förväg.

Ändrade uppgifter

Vid ändringar i verksamheten ska du skicka in en ändringsanmälan till Läkemedelsverket. Det gäller bland annat ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället som till exempel kontaktuppgifter, adressändring, namn och organisationsnummer. Ändrade uppgifter om e-handel ska också anmälas.

Avanmälan

När du ska sluta sälja receptfria läkemedel måste en avanmälan skickas till Läkemedelsverket. Vid ägarbyte ska nuvarande ägare/aktör avanmälas sig och ny ägare/aktör skicka in en ny anmälan.

Egenkontroll

Innan du börjar sälja läkemedel måste du ha ett egenkontrollprogram för ditt försäljningsställe med skriftliga rutiner hur läkemedel ska hanteras och säljas. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering av de receptfria läkemedlen.

Tillsyn och avgifter

Burlövs kommun gör kontinuerligt tillsyn av de verksamheter som säljer läkemedel. För detta tas en årlig tillsynsavgift. Allvarliga fel eller brister som inte rättas till, rapporteras vidare till Läkemedelsverket.

Försäljning och förvaring

  • Med undantag av nikotinläkemedel får läkemedel inte säljas i eller i direkt anslutning till utrymmen där serveringstillstånd gäller enligt Alkohollagen.
  • I försäljningslokalen ska läkemedel antingen förvaras inlåsta eller under direkt och kontinuerlig uppsikt av personal.
  • Läkemedlen får inte vara åtkomliga för, eller säljas till, konsument under 18 år. I anslutning till produkterna ska det finnas skyltning som anger att de är läkemedel.
  • Det ska finnas en tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbudet.
  • Läkemedel får säljas endast i originalförpackning som är obruten och utan brister. Bipacksedel ska bifogas.
  • Läkemedel ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel och förvaras i enlighet med förvaringsanvisningarna på förpackningen.
  • Läkemedel ska vid försäljningstillfället ha en så pass lång kvarvarande hållbarhetstid så att utgångsdatum inte passeras under den förväntade användningstiden.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete