Burlövs kommun

Kunskapsprov för tillstånd

FreeImages, Alexandre Jeager Vendruscolo

Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden

  • alkoholpolitik
  • bestämmelser om servering
  • bestämmelser om tillsyn
  • bestämmelser om mat och utrustning

 

Så görs provet

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd ansökan avser. För godkänt resultat måste sökanden uppnå minst 75 % rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för det skriftliga provet är högst 90 minuter. Sökanden ges möjlighet att göra om provet vid två tillfällen. Provresultatet är giltigt i tre år.

 

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Om inte godkänt resultat uppnås på provet är detta grund för att avslå ansökan om tillstånd.

Den som ansöker om tillstånd för slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle behöver inte avlägga prov.

Utbildningsanordnare

Det finns olika företag som anordnar utbildningar i alkohollagen. Det kan vara lämpligt att genomgå en sådan som förberedelse för kunskapsprovet.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete