Burlövs kommun

Etableringskontroll innan en ny verksamhet startar

Arbetsmiljö

Innan en ny förskola öppnar eller flyttar in i nya lokaler, eller innan en ny dagbarnvårdare tar emot en barngrupp gör utbildnings- och kulturförvaltningen en etableringskontroll.

Etableringskontrollen genomförs av tjänsteperson från utbildnings- och kulturförvaltningen. Denna form av tillsyn är till för att se att den planering som huvudmannen har presenterat i sin ansökan går att genomföra.


Etableringskontrollen sker så nära inpå verksamhetsstart som möjligt. Det är huvudmannen som ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta utbildnings- och kulturförvaltningen. Utbildnings- och kulturförvaltningen ansvarar därefter för att etableringskontrollen bokas in.


Etableringskontrollen ska genomföras innan det att verksamheten startar upp.

Granskning vid etableringskontroll hos en ny dagbarnvårdare

Etableringskontroll hos en ny dagbarnvårdare innebär att utbildnings- och kulturförvaltningen granskar att huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen kan bedriva verksamheten i enlighet med de föreskrifter och riktlinjer som gäller. Granskningen sker dels skriftligt genom att huvudmannen skickar in ett fullständigt ifyllt formulär gällande aktuell etableringskontroll och dels genom besök i verksamheten där det bland annat ingår en intervju med verksamhetsföreträdaren/dagbarnvårdaren.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete