Burlövs kommun

Burlövs kommuns näringslivs hederspris

Samtliga pristagare på Företagarkvällen 2023

Samtliga pristagare på Företagarkvällen 2023

Burlövs kommun har tilldelat företagare och engagerade företagsledare ett hederspris. Detta koras på Företagarkvällen, där vi tillsammans firade Burlövs kommuns attraktiva näringsliv!

Burlövs Företagsgrupp tilldelas Burlövs kommuns näringslivs hederspris 2024

Burlöv kommuns hederspris tilldelas en organisation som genom sitt engagemang väsentligt har ökat andras engagemang. Genom ett medvetet arbete med fokus på att få fler i arbete och skapa förebyggande insatser för en tryggare närmiljö.


Styrelsen har genom sitt nytänkande bidragit till ett bättre företagsklimat i kommunen och myntat begreppet Business in Burlöv för bättre samverkan lokalt och ett ökat lokalt engagemang. Genom en tydlig agenda och återkommande träffar är det fler och fler företagare som gläds och återkommande deltar på nätverksträffarna.


Styrelsens eldsjälar arbetar ideellt och deras engagemang är värt att uppmärksammas. Deras smittsamma entusiasm kommer garanterat att leda till att höja Burlövs anseende hos företagare och entreprenörer - befintliga som nya, vilket är värt ett stort erkännande.


Burlövs Företagsgrupp gör gott för andra företagare lokalt genom ökad trygghet, ökat fokus på kompetensförsörjningen och ett större lokalt engagemang. Burlövs företagare får bättre förutsättningar genom företagsgruppens arbete och tilldelas härmed Burlövs kommuns hederspris 2024!

Martin Enocsson tilldelades Burlövs kommuns näringslivs hederspris 2023

Martin Enocsson, vd på FrontPac, tilldelas en hedersutmärkelse för sitt engagemang i Burlövs kommuns näringsliv och en flerårig aktiv roll i näringslivsrådet.


Martin har ett stort miljö- och samhällsengagemang som speglar FrontPacs utveckling. Under Martins ledning har företaget expanderat med god lönsamhet och med ett ledarskap med stor omtanke för sina medarbetare. Martin är en modern företagsledare som ligger steget före och är lösningsfokuserad. En eldsjäl som inspirerar genom sitt engagemang i hjärtefrågan kompetensförsörjning, vilket gör gott för andra företagare som får bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar.

 

Rolf Östinge tilldelades Burlövs kommuns näringslivs hederspris 2022

Rolf Östinge, delägare i Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB, tilldelas en hedersutmärkelse för sitt engagemang och inspiration för Burlövs kommuns näringsliv och för företagande i stort. Rolf har med stort intresse verkat för företagare, de gröna näringarna och för det lokala företagsklimatet i Burlövs kommun under decennier. Rolf är en eldsjäl som har gjort mycket gott för många företagare genom sitt aktiva och stimulerande engagemang i både branschförbund, ”gesäll och mästarbrev” och i organisationen Företagarna på såväl nationell, regional som lokal nivå.


Med sitt engagemang inspirerar Rolf andra och ger företagare bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar.


Burlövs kommuns näringslivs hederspris har tilldelats följande:

Burlövs Företagsgrupp

2024

Martin Enocsson, FrontPac AB

2023

Rolf Östinge, Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB

2022

Burlövs Företagsgrupp mottager Burlövs kommuns näringslivs hederspris på Företagarkvällen 2024

Martin Enocsson mottager Burlövs kommuns näringslivs hederspris på Företagarkvällen 2023

Martin Enocsson mottager Burlövs kommuns näringslivs hederspris på Företagarkvällen 2023

Rolf Östinge mottager Burlövs kommuns näringslivs hederspris på Företagarkvällen 2022

Rolf Östinge mottager Burlövs kommuns näringslivs hederspris på Företagarkvällen 2022

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete