Burlövs kommun

Försäljning av folköl

Staplade burkar folköl

Du som ska sälja eller servera folköl måste enligt alkohollagen anmäla detta till kommunen. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja folköl.

I Burlövs kommun ska anmälan göras till Miljö- och byggavdelningen. Det är också denna avdelning som är ansvarig för tillsyn av de verksamheter som säljer folköl.

Så anmäler du försäljning

Anmälan görs via vår e-tjänst eller med anmälningsblankett. Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen.


Du ska också lämna in en kopia av din butiks egenkontrollprogram för försäljningen av folköl. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Du kan använda dig av kommunens mall som finns både som e-tjänst och för utskrift.

Om du redan har serveringstillstånd

Om ditt serveringsställe redan har serveringstillstånd behöver du inte anmäla din servering av folköl.

Om du vill servera folköl under evenemang

Om du vill servera folköl på ett annat ställe än i din stadigvarande lokal krävs serveringstillstånd för alkohol.

Krav på mat

Om du säljer eller serverar folköl måste du uppfylla vissa matkrav.

 

  • Om du säljer folköl (detaljhandel) ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken som till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror.
  • Om du serverar folköl ska du erbjuda ett någorlunda brett sortiment av maträtter under hela serveringstiden. Någon enklare varmrätt krävs.

 

För att få sälja eller servera mat måste du först och främst få din lokal godkänd som livsmedelslokal. Det är miljö- och byggnämnden som godkänner detta.

Tillsynsavgift

Kommunen gör kontinuerligt tillsyn av de verksamheter som säljer folköl. För detta tas en årlig tillsynsavgift.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till kommunen via vår e-tjänst eller med blankett. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

 

Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning.

Avanmälan och ägarbyte

Om din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta sälja folköl, ska du anmäla detta via vår e-tjänst eller med blankett.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete