Burlövs kommun
www.burlov.se

Tillväxtresan 2017-2020 för företagare med inriktning innovation & mångfald

En man sitter bakom en dator. Bredvid sitter en kvinna.

Som en del i Burlövs kommuns arbete för att främja näringslivet och företagsklimatet genomförde vi mellan 2017 och 2020 projektet Tillväxtresan – genom innovation och mångfald.

Projektet startade 2017 för företagare som ville förändras och utvecklas. Tjugo små och medelstora företag i Burlöv med omnejd fick under två års tid företagsspecifikt konsultstöd i form av förändrings- och processledning, workshops och föreläsningar i företagsaktuella ämnen, medarbetaranpassade kurser och utbildningar.

Mer inkluderande och hållbar tillväxt

Projektet medfinansierades av EU och Europeiska socialfonden (ESF), och genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och organisationen Företagarna. Syftet med projektet var att utveckla privata företag, utveckla medarbetarna samt skapa fler arbetstillfällen för en mer inkluderande och hållbar tillväxt. Fokus var förändring och att öka lönsamheten i deltagande företag.

Ökad kunskap och omsättning

Projektet har resulterat i både hårda, mätbara resultat som exempelvis ökad omsättning och fler anställda och mer mjuka resultat. Exempel på det senare är att företagsledare och medarbetare upplevt en större trygghet i sina roller och även mer kunskap kring vad som behövs för att genomföra och bibehålla en förändring.

Avslutades 2020

Projektet avslutades i maj 2020, men tillväxtresan för dessa företag fortsätter vidare. Världen är i konstant utveckling och därför är det viktigt att kunna hantera förändring, att känna en trygghet i att företaget har en plan. Det underlättar om man har verktygen och modet att anpassa sig och hitta nya vägar framåt – att vara innovativ och ta vara på de möjligheter som mångfald ger.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete