Burlövs kommun

Serveringstillstånd

Servitris håller en bricka med öl och kaffe.

När behövs serveringstillstånd?

Den som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha ett gällande serveringstillstånd. Detta gäller såväl vid servering till allmänheten som vid servering i slutna sällskap. Bestämmelserna härom finns i alkohollagen. I Burlövs kommun är det Miljö- och byggavdelningen som har ansvar dels för att handlägga ansökningar om serveringstillstånd och dels för att genom tillsynsarbete följa upp att bestämmelserna i alkohollagen följs.

Vad krävs för att få serveringstillstånd

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringsstånd ska vara lämplig. För att anses lämplig ska man generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott. Man måste även ha en välskött ekonomi. Man får till exempel inte ha skatteskulder eller en historik av restföringar hos kronofogden. Man får inte heller ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de tre senaste åren.

Kunskapskrav

En annan förutsättning för att beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i rörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den sökande ska därför avlägga ett kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Folkhälsomyndigheten. Se vidare under "Läs mer".

Mat

Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud. Gästerna ska dock kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, t.ex. kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Serveringsstället ska fortfarande ha ett kök i anslutning till serveringslokalen, däremot har det tidigare kravet på att det måste vara ett välutrustat restaurangkök för allsidig matlagning försvunnit. Utrustningen måste dock fortfarande hålla en viss standard, t.ex. anses inte en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn vara tillräcklig utrustning. Dessutom ska serveringslokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.

Lokalen

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd såsom stadigvarande till allmänheten, tillfälligt till allmänheten, stadigvarande till slutet sällskap, tillfälligt till slutet sällskap, cateringtillstånd och provsmakningstillstånd.

Ansökningsförfarandet

Ansökan som serveringstillstånd görs på de blanketter eller e-tjänster som finns länkade nedan. Ifylld och av behörig undertecknad ansökan skickas in till socialförvaltningen tillsammans med kvitto på inbetalad ansökningsavgift. Beträffande handläggningstider se vidare dokumentet "Burlövs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd"


Alla blanketter du behöver hittar du under "Se alla E-tjänster".

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete