Burlövs kommun

LOV - Lagen om valfrihet

Blodtrycksmätning

Burlövs kommun är positiv till de verksamheter som vill etablera sig inom vård- och hälsoval. Nedan ser du vilka insatser valfrihetsystemet avser i Burlövs kommun samt de hälsoval som finns inom Region Skåne och därmed kan vara möjliga i vår kommun.

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

 

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

LOV i Burlövs kommun

Valfrihetssystemet i Burlövs kommun avser serviceinsatserna städ och tvätt samt ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.

LOV hälso- och vårdval inom Region Skåne

I Skåne finns följande hälso- och vårdval som kan man bedriva verksamhet inom:

 • Audionommottagning
 • Tandvård för barn och unga vuxna – allmän
 • Tandvård för barn och unga vuxna – specialiserad
 • Barnavårdscentral (BVC)
 • Barnmorskemottagning (BMM)
 • Grå starr
 • Hudsjukvård
 • LARO-mottagning
 • Psykoterapi
 • Vårdcentral
 • Ögonsjukvård

Affärsrådgivning för blivande och växande entreprenörer inom vård och omsorg hos Innovation Skåne

För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar behöver vi öka tillgängligheten, kvaliteten och mångfalden i vårdutbudet med hjälp av kunniga och engagerade yrkesmänniskor som kan tänka sig att starta vård- och omsorgsföretag.

 

Innovation Skåne är till för dig som är eller vill bli entreprenör och kan hjälpa dig med följande:

 • Göra det lättare för dig som planerar att starta företag.
 • Följa dig på vägen efter starten som diskussionspartner och rådgivare.
 • Ge dig som redan startat företag hjälp att fortsätta växa och utvecklas.
 • Förmedla kunskap och kompetens ur vårt stora nätverk av aktörer och företagare.

Innovation Skåne bistår dig med rutinerade affärsrådgivare, värdefulla kontakter i branschen och erfarenhet av att utveckla företag inom vård- och omsorg – alldeles gratis! De anordnar även informationsträffar och tveka inte att kontakta dem för ett första möte så får du höra mer om vad du kan få hjälp med.

Kontakt

Affärsrådgivare Vårdentreprenörskap, Innovation Skåne

Ann-Sofie Frey

ann-sofie.frey@innovationskane.com

070-824 07 90

Databas för annonsering av tjänster

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt LOV. Här finns annonser till alla valfrihetssystem i kommuner och regioner.
Upphandlingsmyndigheten är ansvarig för driften av databasen.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete