Burlövs kommun

Lön och förmåner

ryggtavlan på en kvinna med röd jacka med kommunens logotype

Som medarbetare i Burlövs kommun finns det ett antal förmåner att ta del av.

Avtackning pensionärer

Vi uppvaktar dig som jobbade i Burlövs kommun när du gick i pension med en årligen återkommande middag och en blomma.

Flexibilitet i arbetstid för föräldrar med barn upp till 12 år

I Burlövs kommun har du som medarbetare, genom lokalt kollektivavtal, rätt till att få förkortad arbetstid fram till ditt barn fyller 12 år.

Flextid

Ett stort antal medarbetare omfattas av flextid. Flextid är den tid som den anställde utöver fast tid kan fullgöra ordinarie arbetstid. Är du redan anställd och vill veta mer finns informationen och de lokala avtalen på kommunens intranät ”Insidan”.

Friskvård

Burlövs kommun har ambitionen att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där vi uppmuntrar medarbetarna till positiva levnadsvanor och att ta ansvar för sin egen hälsa. Vi erbjuder därför varje medarbetare ett friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år och dessutom rabatterade priser på ett antal friskvårdsanläggningar.

Frivillig gruppförsäkring

Varje nyanställd medarbetare med tillsvidareanställning erbjuds ett kostnadsfritt försäkringspaket i tre månader med möjlighet att teckna fortsatt försäkringsskydd efter gratisperioden.

Förkortad arbetstid för sjuksköterskor

I Burlövs kommun har vi fokus på utveckling och förbättring. Som ett led i detta arbete har vi tecknat avtal med Vårdförbundet som innebär kortare arbetstid (32 timmar/vecka) för sjuksköterskor som arbetar kväll och natt.

Försäkringar

Som medarbetare får du fyra förmånliga försäkringar samt pensionsförsäkringen KAP-KL eller AKAP-KL (för dig född 1986 eller senare).

  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Kan lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet.
  • AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring. Ett komplement till sjukersättningen som lämnar ersättning till den som är sjukskriven eller beviljats sjukersättning.
  • TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Pension. En trygghetsförsäkring för dina efterlevande om du skulle avlida i förtid.
  • KOM-KL – Stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Avtalet ger rätt till förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.

Föräldrapenningtillägg

Du kan vara kvalificerad för föräldrapenningtillägg om du har varit anställd i minst 12 månader i Burlövs kommun innan barnets födelse/adoption. Föräldrapenningtillägget utbetalas av kommunen och motsvarar 10 % av ditt lönebortfall beräknat per kalenderdag.

Konstklubben

Medarbetare i kommunen har möjlighet att komma och titta på konst som ställs ut i matsalen i Medborgarhuset med jämna mellanrum. Genom en årlig avgift på 200 kr kan medarbetare dessutom få 20 % rabatt på utställd konst och få vara med i utlottningen som sker i samband med årsmötet.

Lönesättning

Burlövs kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ingångslönen bestäms bland annat utifrån den sökandes erfarenhet och kompetens, den rådande lönestrukturen på arbetsplatsen samt marknadslöneläget.


Genom individuell och differentierad lönesättning vill Burlövs kommun uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög kvalitet. Vid lönerevisioner så är faktorer som arbetsskicklighet och ansvar, utvecklings-, initiativ- och förändringsförmåga samt samarbetsförmåga viktiga för medarbetarens löneutveckling.

Löneväxling

Tillsvidareanställda som inte har fyllt 65 år har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Löneväxlingen innebär att den anställde varje månad avstår en del av sin bruttolön. Det överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring.

Minnesgåva

Har du som medarbetare eller förtroendevald uppnått 25 års anställning får du en gåva från arbetsgivaren i samband med uppvaktning.

Semester och semesterväxling

Medarbetare inom kommunen får enligt det centrala avtalet 6 extra semesterdagar utöver vad semesterlagen anger vid fyllda 40 och ytterligare en extra semesterdag vid fyllda 50. Dessutom har medarbetarna möjlighet att, om verksamheten och omständigheterna tillåter, växla semestertillägg mot extra lediga dagar. Medarbetare med 25 semesterdagar erhåller 5 extra dagar. Medarbetare med 31 eller 32 semesterdagar erhåller 6 extra semesterdagar.

Tjänstepension

Från och med den 1 januari 2006 omfattas alla anställda i kommun och regioner av ett nytt pensionsavtal - KollektivAvtalad Pension (KAP-KL). Du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension från och med 21 års ålder.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete