Burlövs kommun
www.burlov.se

Starta fristående skola, förskola eller enskild pedagogisk omsorg

Skolmiljö

Här finns information för dig som vill starta fristående skola, förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Burlövs kommun.

Du som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ska lämna in en ansökan till utbildnings- och kulturförvaltningen i Burlövs kommun. Det är sedan utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun som godkänner huvudmannen*. För fristående grundskolor och gymnasieskolor är det skolinspektionen som godkänner en enskild huvudman. Burlövs kommun har insynsrätt.

Anmälningsplikt och tillstånd

Förskolor är anmälningspliktiga till miljö- och byggnämnden. För fristående skola och förskola krävs bygglov, och i vissa fall även för enskild pedagogisk omsorg. Kontakta miljö- och byggavdelningen för mer info.


Du måste ha fastighetsägarens tillstånd för att bedriva verksamhet i byggnaden.


*Huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete