Burlövs kommun

Uteservering

Följande krävs för uteservering

  • Belamringstillstånd söks hos polismyndigheten. När du har fått detta skickar du en kopia till kommunledningsförvaltningen.

  • Kommunledningsförvaltningen tar ställning till att upplåta marken för själva uteserveringen.

  • När du har fått båda ovanstående tillstånd kan du ansöka om uteservering hos alkoholhandläggare på Miljö- och byggavdelningen. Vid ansökan ska du ta med kopior på belamringstillstånd, tillstånd från kommunledningsförvaltningen och ansökan om t ex utvidgat serveringstillstånd.

  • När ansökan inkommit med kopior på inbetald ansökningsavgift, belamringstillstånd och tillstånd från kommunledningsförvaltningen tar utredningsprocessen cirka två månader. Detta gäller under förutsättning att du inte behöver komplettera med ytterligare information.


Det är först efter beslut från alkoholhandläggare/kommunstyrelsens ordförande som du får låta dina gäster inta alkoholhaltiga drycker på uteserveringen.


Får du ett beslut som medger serveringstillstånd kommer du att få utförlig information om vilka regler som gäller för uteservering.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete