Burlövs kommun
www.burlov.se

Digitalt utvecklingsprojekt för Burlövs företagare 2022–2023

Projektet syftar till att utbilda företagare i hur de kan effektivisera administration och produktion med smarta automatiseringar, molntjänster, anbuds- och affärssystem. Burlövs kommuns ambition är att projektet ska bidra till stärkta företag och individer samt förhoppningsvis skapa fler digitala framgångssagor med ökad tillväxt i våra lokala företag.

Burlövs kommun har genomfört en förstudie där vi undersökte digitaliseringsbehovet hos små och medelstora tillväxtföretag i kommunen. Många företag som deltog i det nu avslutade projektet Tillväxtresan - genom innovation & mångfald (2017–2020) visade intresse för att lära sig mer om digitalisering. Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin. Målet är att små- och medelstora företagare i Burlövs kommun med omnejd ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Projektet startar efter sommaren 2022.


– I förstudien har vi sett att respondenterna önskade ett helhetsgrepp av smarta lösningar med automatiseringar som sparar företagarnas tid och resurser som de istället kan använda till företagets kärnverksamhet. Flera tillväxtföretag i Burlövs kommun arbetar redan digitalt i flera led, men det finns fortfarande ett behov av kompetensutveckling för flera av respondenterna, säger näringslivssamordnare Krister Persson.

Kartläggning och inventering om önskad målbild

Projektet analyserar var företagen befinner sig i sin digitala utveckling idag och vart de vill nå. En kartläggning görs av respektive företags affärsplan samt vision, listar kompetensutvecklingsåtgärder på respektive deltagande företag kopplat till individen och ser vad som är möjligt att göra inom ramen för ett kommande projekt. På så vis kompetensutvecklas både företaget och individen för en mer digital framtid.
– Det är vår uppfattning att pandemin har skapat förutsättningar för vårt projekt då företagare är hungriga på nästa steg och vill ha vägledning. Vi tror också att det är en fördel att vi arbetar nätverksbaserat så att deltagarna kan lära av varandra, säger Krister.

Kompetensutveckling för en mer digital framtid

Två svårigheter för företagare är ofta att den dagliga driften går först och att förändringsinsatser blir svåra att genomföra. Det är heller inte ovanligt att människor motsätter sig förändring och där ser vi att det digitala utvecklingsprojektet kan vara stödet företagarna behöver för att starta sin nästa utvecklingsresa.
– Vi vet att pandemin tvingat individer och företag att vara mer digitala och vi tror att den har bidragit till ett ökat behov och en förståelse för att det är ett digitalt arbete som bör ske för att företagandet ska vara mer hållbart i en modern tid, avslutar Krister.

Partner i projektet

Upphandlad partner i projektet är Altitude Meetings Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och projektledaren Yasemin Arhan Modéer.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete