Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunen ger gratis råd om energi  
till privatpersoner,  
företag och organisationer.  


Du kan bland annat få svar på frågor  
som handlar om din fastighet  
och dina energikostnader.Vi kan hjälpa dig med frågor om:

 • uppvärmning
 • ventilation
 • isolering, fönster
 • bygga nytt
 • energipriser
 • aktuella bidrag
 • energispartips och energieffektivisering
 • energi och klimat
 • företag och transporter

Energirådgivaren har telefonnummer 0410-73 41 37.

Energi och energirådgivning

Elkontakt på gräsmatta - grön el

Det finns mycket du kan göra själv för att påverka din energikonsumtion och miljöpåverkan.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunen erbjuder gratis energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer i samarbete med Trelleborgs kommun. Här kan du bland annat få svar på frågor som rör din fastighet och dina energikostnader. Vi har också möjlighet att svara på frågor som rör din energianvändning och dess klimatpåverkan samt ge råd kring vad man kan göra för att minska sin energianvändning. Energirådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten.


Frågor kring följande områden kan energi- och klimatrådgivaren hjälpa dig med: 

 • uppvärmning, värmepumpar, biobränslen
 • solceller
 • solvärme
 • ventilation
 • isolering, fönster
 • bygga nytt
 • energipriser
 • aktuella bidrag
 • energispartips och energieffektivisering
 • energi och klimat
 • företag och transporter

Privatpersoner

Vill du energieffektivisera ditt hem? Privatpersoner kan träffa kommunens energi- och klimatrådgivare. Boka möte via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan. Mötena hålls i medborgarhuset.

Företag och föreningar

Små och medelstora företag och bostadsrättföreningar erbjuds ett platsbesök där ni tillsammans med energirådgivaren går igenom energianvändningen i din fastighet/företag för att komma fram till ett förslag på en klokare energiförsörjning.

För att hjälpa dig att arbeta systematiskt med energifrågor har Energimyndigheten tagit fram en guide. Där kan du få tips på allt från hur du gör en energikartläggning till uppföljning av åtgärder. Guide för energieffektiva företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boverkets ansvar

Myndigheten har ansvar för och tillsyn över energideklarationer från kommunen.

Kontakta oss

Gratis energi- och klimatrådgivning

0410-73 41 37

energiradgivning@burlov.se

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö