Burlövs kommun
www.burlov.se

Burlöv som arbetsgivare

Burlövs kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans arbetar vi för att skapa värde för medborgarna.

Som arbetsgivare kännetecknas kommunen av fyra fokusområden.

Samspel och mångfald

Vi har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Mångfald och medarbetarnas olikheter är en styrka som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans möta medborgarnas behov. För att kunna skapa förutsättningar för samspel och nära ledarskap har chefer i Burlövs kommun max 30 medarbetare.


Kommunen har samarbetsavtal med majoriteten av de fackliga organisationerna för att tydligt knyta samman verksamhetsutveckling med ett hållbart arbetsliv. Samverkan är ett viktigt steg för att vi tillsammans ska kunna möta den snabba utvecklingstakt vi har i kommunen. Samverkan som metod är ett processinriktat arbetssätt med dialog, tydlighet och kontinuitet vilket bidrar till att flera perspektiv kommer till tals med bättre beslutsunderlag som följd.

Utveckling och kompetensförsörjning

Vi tar tillvara på varje medarbetares kompetens och uppmuntrar medarbetarna att utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov. Vi skapar möjligheter till utforskande av nya kunskaper, arbetsmetoder, arbetsuppgifter och arbetsplatser. Som medarbetare har du bland annat möjlighet att söka innovationsanslag om du kommer på idéer eller vill prova nya verktyg som skulle kunna utveckla och förbättra kommunens verksamheter.

 

Varje år utser vi årets medarbetare, chef och team genom att lyfta fram medarbetare som gör det där lilla extra för våra medborgare, brukare och elever eller som stärker våra verksamheter avseende kvalitet, utveckling och ansvar. Förutom diplom och blommor får de enskilda vinnarna även varsin prischeck och arbetslaget får medel till kompetensinsatser.

Hållbart arbetsliv

I samverkan skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun och medarbetarna tillsammans hälsa, trivsel och måluppfyllelse. Det syns bland annat i vår medarbetarenkät där 92% av medarbetarna svarade att de lärde sig nytt och utvecklades i sitt dagliga arbete. 90% svarade även att deras närmaste chef gav de förutsättningarna för att ta ansvar i sitt eget arbete.

Lön och förmåner

Våra anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Jämställda löner utan osakliga löneskillnader kännetecknar vår verksamhet. Vi uppmärksammar och premierar goda insatser. Genom välkända lönekriterier, individuell och differentierad lönesättning belönar och stimulerar vi goda arbetsresultat som bidrar till kommunens mål och vision. År 2022 kommer Burlövs kommun även att införa utmärkelser som Årets medarbetare, Årets ledare och Årets team.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete