Burlövs kommun
www.burlov.se

Tillväxtprojekt för företagare, anställda och arbetssökande

En man sitter bakom en dator. Bredvid sitter en kvinna.

Projektet Tillväxtresan - genom innovation och mångfald vänder sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda.

Vill du och ditt företag göra en tillväxtresa?

Vi söker dig som:

  • Vill växa ”i omsättning och/eller i antal anställda”.
  • Vill utvecklas exempelvis ”jag vill utveckla min marknad, organisationen, produkter och/eller tjänster”.
  • Vill få ökad kunskap kring hur mångfald kan leda till tillväxt.
  • Vill ta tillvara nya kunskaper och förmågor som kommer via projektet.

Tillväxtresan - genom innovation och mångfald är ett kostnadsfritt tillväxtprojekt för deltagande företag. Det är ett gemensamt projekt mellan Burlövs kommun och Företagarna Öresund. 

3-årigt EU-finansierat projekt

Projektet ger ditt företag möjligheten att både få kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd för i ditt företags tillväxtresa. I projektet kommer vi att fokusera på mångfald, innovativa lösningar och förändrad attityd kring rekrytering av ny personal. I det treåriga tillväxtprojektet, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, kommer vi att öppna upp naturligare mötesplatser där företagare och arbetssökande kan mötas, då vi vet att matchningsproblematiken är ett stort problem idag. Vi skapar en inkluderande tillväxt med utgångspunkt i mångfald (internationalisering), innovation och breddad rekrytering och tillgänglighet.

Kostnad

Tillväxtprojektet är kostnadsfritt, men det kommer krävas tid både under tillväxt och behovsanalysen samt vid tillämpningen av den individuella tillväxtplanen för respektive medverkande företag, i form av utbildning, nätverksträffar och inspirationsföreläsningar.

Tidsaxel

Behovs- och tillväxtanalys sker under november och december 2017.

Tillämpning av tillväxtplan 2018-2020.

Intresserad?

Anmäl ditt intresse omgående till anna.frost@burlov.se

Kontakta oss

Projektledare för tillväxt, innovation och mångfald

Anna Stening Frost

040-625 61 80
anna.frost@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-12-07