Burlövs kommun
www.burlov.se

Hygieniska verksamheter

En massör behandlar en persons fötter

Verksamheter som erbjuder någon form av hygienisk eller fysisk behandling kallas hygieniska verksamheter. Några exempel är massage, fotvård, hårvård, piercing, tatuering, solarium och olika skönhetsbehandlingar. Dessa verksamheter har ett ansvar att förebygga att deras besökare utsätts för fara för sin hälsa.

Hygieniska verksamheter med anmälningsplikt

Vissa hygieniska verksamheter behöver anmälas till Miljö- och byggnämnden. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan behöver vara skriftlig och kan enkelt göras via kommunens e-tjänst via länken nedan.

Nya regler för hygieniska verksamheter

Tidigare har anmälningsplikten endast omfattat stickande, skärande verksamhet med risk för blodsmitta. Ändrad lagstiftning innebär att från och med den 1 juli 2021 berör anmälningsplikten även stickande, skärande verksamhet med risk för annan smitta än bara blodsmitta.

För dig som driver en stickande, skärande verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta.

Planerar du att starta en verksamhet som omfattas av anmälningsplikten behöver du, likt tidigare, skicka in en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Bedriver du redan nu en verksamhet som omfattas av den ändrade lagstiftningen behöver du skicka in en anmälan till oss senast den 1 september 2021.


Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi helt enkelt att avsluta din anmälan.

Din anmälan kan behöva uppdateras

Beroende på hur din verksamhet utvecklas och förändras kan du behöva skicka in en ny, anmälan. Skicka in en ny anmälan om du ska:

 • Utöka din verksamhet med en ny behandling där stickande eller skärande instrument används.
 • Byta lokal.
 • Starta en så kallad ambulerande verksamhet, det vill säga om du gör behandlingar via hembesök.
 • Bygga ut eller göra omfattande förändringar i lokalen, exempelvis i form av ett nytt behandlingsrum.
 • Arrangera ett evenemang eller en mässa där stickande eller skärande behandlingar kommer att erbjudas.
 • Byta organisationsnummer.

Nedan följer en lista med exempel på hygieniska verksamheter som måste anmälas:

 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Piercing
 • Öronhåltagning
 • Tatuering
 • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).
 • Andra stickande eller skärande behandlingar (exempelvis microneedling och/eller rakkniv mot hud).


För alla verksamheter som måste anmälas gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO. 

Använder du inte verktyg som är skärande eller stickande med risk för blodsmitta eller annan smitta, måste du inte lämna in en anmälan. Fortfarande gäller de allmänna kraven på egenkontroll.


Du kan frivilligt välja att informera om din verksamhet till oss som tillsynsmyndighet. På så sätt kan vi lämna de råd och anvisningar som kan behövas. Använd gärna blanketten Uppgifter om verksamhet längst ner på denna sida.

Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med byggnadsinspektör i samband med att du tänker öppna en verksamhet eller göra ändringar i en lokal.

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över dessa lokaler. Det som kontrolleras är bland annat inomhusmiljön (buller, temperatur, ventilation, fukt och mögel), hygien (rengörings- och städrutiner) och miljöfrågor.


Det är framförallt den som driver verksamheten som ska arbeta med att förebygga att människor utsätts för olägenheter för sin hälsa. Ett sådant förebyggande arbete är en del i verksamhetens egenkontroll och krav på det finns i miljöbalkens bestämmelser.


Egenkontrollen är till för att verksamhetsutövare i tid ska upptäcka risker i verksamheten och brister i rutiner. Genom det arbetet minskas riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till kunder. Egenkontroll ger även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö