Burlövs kommun
www.burlov.se

Hygieniska verksamheter

Hygienlokaler kallas de lokaler där du erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Några exempel är massage, fotvård, hårvård, piercing, tatuering, solarium och olika skönhetsbehandlingar. 

Tillsynsansvar

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över dessa lokaler. Det som kontrolleras är bland annat inomhusmiljön (buller, temperatur, ventilation, fukt och mögel), hygien (rengörings- och städrutiner) och miljöfrågor.

 

Det är framförallt den som driver verksamheten som ska arbeta med att förebygga att människor utsätts för olägenheter för sin hälsa. Ett sådant förebyggande arbete är en del i verksamhetens egenkontroll och krav på det finns i miljöbalkens bestämmelser.

Egenkontrollen är till för att verksamhetsutövare i tid ska upptäcka risker i verksamheten och brister i rutiner. Genom det arbetet minskas riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till kunder. Egenkontroll ger även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Verksamheter med anmälningsplikt

Vissa verksamheter måste anmälas till miljö- och byggnämnden. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan behöver vara skriftlig och görs lämpligen enligt anmälningsblankett, se nedan.

Anmälan måste ske om du använder verktyg som är skärande eller stickande i verksamheten. Dessa innebär risk för blodsmitta det vill säga att kroppens hud eller slemhinnor punkteras.

 

Några hygienlokaler som måste anmälas:

  • Akupunktur
  • Fotvård
  • Piercing
  • Öronhåltagning
  • Tatuering
  • Injektionsbehandling (exv. utslätande av rynkor)
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).

För alla verksamheter som måste anmälas gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamheter som inte kräver anmälan

Använder du inte verktyg som är skärande eller stickande med risk för blodsmitta, måste du inte lämna in en anmälan. Fortfarande gäller de allmänna kraven på egenkontroll.

Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet till oss som tillsynsmyndighet kan vi lämna de råd och anvisningar som kan behövas. Använd gärna blanketten Uppgifter om verksamhet §45.

Andra regler

Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med byggnadsinspektör i samband med att du tänker öppna en verksamhet eller göra ändringar i en lokal.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö