Burlövs kommun
www.burlov.se

ESF projekt: Företagsutveckling – digitalisering och hållbarhet

Burlövs kommun har skickat in ansökan om att driva ett nytt kompetensutvecklingsprojekt för små- och medelstrora företag i Burlövs kommun med omnejd. Projektet avser kompetensutveckling av företag, ledning och medarbetare inom fokusområdena digitaliseing och hållbarhet. Tjugo företag med 240 individer visade intresse av att vara med i det kommande projektet!

Burlövs kommuns ambition är att projektet Företagsutveckling – digitalisering och hållbarhet ska bidra till stärkta individer i sin roll på företaget, på arbetsmarknaden och bidra till flera framgångssagor med ökad tillväxt i våra lokala företag, säger Anna Stening Frost, projektledare och näringslivssamordnare.

Syfte

Är att kompetensutveckla och säkra individens livslånga lärande samt företagens långsiktiga kompetensförsörjning för att bättre kunna möta en förnyad arbetsmarknad med nya behov. I en föränderligvärld har företagen gång på gång behövt ställa om sina verksamheter och det tär på företagen ännu mer i lågkonjunktur. Genom att kompetensutveckla företagens medarbetare utifrån företagens vision så kan vi bättre säkra upp individens ställning på företaget, eventuellt för en ny roll och stärka sin kompetens i konkurrens med andra individer på arbetsmarknaden.

Nästa steg:

I mitten av juni 2024 får vi besked om finansiering från ESF.

Vid frågor:

Kontakat Anna Stening Frost, näringslivssamordnare.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete