Burlövs kommun
www.burlov.se

Offentliga lokaler

En offentlig lokal utnyttjas av många människor

Exempel på sådana lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, badanläggningar och idrottsanläggningar. Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över dessa lokaler. Det som kontrolleras är bland annat inomhusmiljön (buller, temperatur, ventilation, fukt och mögel), hygien (rengörings- och städrutiner) och miljöfrågor.

 

Det är framförallt den som driver verksamheten som ska arbeta med att förebygga att människor utsätts för olägenheter för sin hälsa. Ett sådant förebyggande arbete är en del i verksamhetens egenkontroll och krav på det finns i miljöbalkens bestämmelser.

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka risker i verksamheten och brister i dina rutiner. Genom det arbetet minskar du risk för smitta, allergi och andra olägenheter för de som vistas i lokalerna.

Anmälningspliktig verksamhet

Vissa verksamheter måste anmälas till miljö- och byggnämnden. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan behöver vara skriftlig och görs lämpligen enligt vår anmälningsblankett. Verksamheter som måste lämna in en anmälan:

  • Lokaler för utbildning (skolor, förskolor, öppna förskolor, fritidshem och liknande)
  • Lokaler för bassängbad

För alla verksamheter som måste anmälas gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamheter som inte kräver anmälan

För vissa verksamheter måste inte en anmälan lämnas in. Fortfarande gäller de allmänna kraven på egenkontroll.

Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet till oss som tillsynsmyndighet kan vi lämna de råd och anvisningar som kan behövas. Använd gärna blanketten Uppgifter om verksamhet §45.

Andra regler

Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med byggnadsinspektör i samband med att du tänker öppna eller göra ändringar i en lokal.

 

Om du hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led se mer information under länken "Livsmedel" till vänster.

Folkhälsomyndigheten

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller, ventilation, temperatur, fukt och mikroorganismer m.m. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö