Burlövs kommun
www.burlov.se

Kontakta näringslivssamordnarna

Näringslivssamordnarna Krister Persson och Anna Stening Frost

Näringslivssamordnarna i Burlövs kommun.

Näringslivssamordnarna är en viktig länk mellan alla olika tjänstepersoner och kompetenser inom kommunen för våra företag och näringsidkare. Näringslivssamordnarna ser till att viktig information når rätt person i rätt tid. När näringslivssamordnarna ser förbättringsområden, hör om utvecklingsmöjligheter och kan hjälpa till, så är deras främsta uppdrag att driva dessa frågor. Allt för att servicen från Burlövs kommun ska fungera bra!

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete