Burlövs kommun
www.burlov.se

Vision, mål och värdegrund

Nätbild mål

I maj 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Burlövs kommun, Vision 2030, samt en Värdegrund. I maj 2018 antogs övergripande mål för Burlövs kommun 2019-2022. 

Burlövs kommuns värdegrund utgår ifrån kunden i centrum och visar vad Burlövs kommun står för. Den innehåller värdeorden tillgänglighet, bemötande, förtroende, delaktighet och likabehandling.


Kommunens vision för 2030 är "Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur" och målorden för Burlövs kommun är trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse.


Med utgångspunkt i värdegrunden och visionen har kommunfullmäktige antagit övergripande mål för Burlövs kommun för perioden 2019–2022. Målområdena är Det attraktiva Burlöv, Det tillgängliga Burlöv, Det hållbara Burlöv och Det trygga Burlöv.

Kontakta oss

Kommunikationschef

Elisabeth Marcusson

elisabeth.marcusson@burlov.se

040-625 61 12

Senast uppdaterad:

Kommun & politik