Burlövs kommun
www.burlov.se

Vision, mål och värdegrund

Allén i Kronetorp

I maj 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Burlövs kommun, Vision 2030, samt en Värdegrund. I november 2012 antogs även Övergripande mål för Burlövs kommun 2013-2017. 

Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål arbetats fram utifrån målområdena trygghet, medborgarinflytande, boende och miljö, arbete och näringsliv samt service och kvalitet. Visionen sträcker sig till 2030.

 

De övergripande målen fastställdes inledningsvis för att gälla 2013-2017, men fullmäktige beslutade 2017-02-06, §4, att förlänga målperioden till 2018-12-31. Under 2018 kommer nya mål att arbetas fram och sedan fastställas för en ny period.

Kontakta oss

Kommunikationschef

Elisabeth Marcusson

elisabeth.marcusson@burlov.se

040-625 61 12

Senast uppdaterad:
2018-02-05