Burlövs kommun
www.burlov.se

Här hittar du information om förskolor, skolor och Komvux.

Förskola & skola

I Burlövs förskolor och skolor är vi överens om att alla barn och elever kan lyckas. Vi arbetar medvetet, samspelt och professionellt med att alla barn och elever ska känna lust att lära och ha godkända resultat när de lämnar våra skolor, ett arbete som har en viktig början redan i förskolan.

 

I skolan följer systematiskt och noggrant upp varje elev i varje ämne, och vid behov satsar vi på tidiga åtgärder.

 

Lärarna inom alla våra verksamheter arbetar dagligen med barnens och elevernas inspiration, nyfikenhet och mod att vara kreativa, våga pröva det där de inte gjort förut. Vi arbetar integrerat och medvetet med att få alla barn och elever i mål.

Nyheter om Förskola och skola

Förskola & skola