Burlövs kommun
www.burlov.se

Miljöskydd

grön växt i grön kruka

Miljöskydd handlar om att skydda och förbättra den miljö vi lever och verkar i. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder, som förorenade utsläpp till mark, vatten och luft samt av buller eller skakningar.

Tillsyn är en del av kommunens ansvar

Själva miljöskyddsarbetet i kommunen utförs bland annat genom tillsyn. Vid tillsynen kontrolleras verksamheter och åtgärder som kan vara miljöstörande. Det kan vara allt från större industrier till små verkstäder, cisterner och värmepumpar. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Klagomål kan handla om bristande hantering av kemiska produkter eller avfall. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten kontrollerar tillsynsmyndigheten åtgärdsarbetet.

Miljölagstiftning

Miljölagstiftningens regler gäller verksamheter och den som vidtar en åtgärd som på något sätt kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett företag eller en privatperson, miljölagstiftningen riktar sig till oss alla.

 

Ansvaret för att förebygga och åtgärda förorenande utsläpp eller andra miljöstörningar ligger i första hand på den som orsakar det.

 

Utgångspunkten för miljöskyddsarbetet är miljöbalken med dess förordningar samt Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö