Burlövs kommun
www.burlov.se

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön, både utom- och inomhus.

Hälsoskyddsarbetet

Hälsoskyddsarbetet syftar till att undvika att människor blir sjuka av den miljö de vistas och bor i. Målet är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

 

Hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken. Inom området ingår bland annat hantering av anmälan samt tillsyn på undervisningslokaler, hygienlokaler och bassängbad. Även hantering av klagomål på till exempel buller och bostadsmiljö ingår. Vidare utförs tillsyn på tillfälliga boenden, solarium och fastighetsägare.

 

Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, avfall eller smittskyddsfrågor.

 

Vårt arbete är reglerat av lagstiftning. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen, Folkhälsomyndighetens samt Socialstyrelsens författningssamlingar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö