Burlövs kommun
www.burlov.se

För barn mellan ett och fem år
finns kommunala och privata förskolor.

Barn som bor i kommunen
har rätt att gå i en kommunal förskola nära hemmet.
Finns det plats kan man också
välja en annan kommunal förskola i kommunen.

 

Om du önskar förskoleplats utanför Burlövs kommun
tar du kontakt med önskad förskola
i den andra kommunen
och meddelar detta till förvaltningen i Burlöv.

Förskola och barnomsorg

Vårt mål är att ha barn som är trygga och som får utvecklas!

Vi arbetar för att barn och ungdomar ska få en rolig, utvecklande och trygg omsorg. Detta i enlighet med skollagens och läroplanens bestämmelser för förskoleverksamhet samt i förekommande fall allmänna råd.

 

För barn mellan ett och fem år finns kommunala förskolor, dagbarnvårdare och fristående förskolor att välja mellan.

 

För barn mellan sex och tolv år finns fritidshem. 

För att underlätta ditt val är du välkommen att besöka våra verksamheter. Kontakta den verksamhet du är intresserad av att besöka för att komma överens om en tid. 

Jobba i våra förskolor

I Burlövs kommun möts 900 barn varje dag av engagerade och professionella pedagoger. Vi sitter tillsammans i läshörnor, utforskar färg, petar bland löven och upptäcker spännande insekter, gör fel tillsammans, prövar nytt, undersöker, lyssnar och diskuterar.

 

Det har sedan många år pågått ett grundligt och gediget arbete med att utveckla, berika och stimulera barnens språk. Satsningen har fått namnet Språktrappan och har väckt stor uppmärksamhet. Den har fått spridning både i kranskommuner och på större konferenser. Vårt gedigna arbete har nu också fått genomslag upp genom åren, där vi i alla avstämningar kring barnens utveckling ser en tydlig uppåtgående kurva vad gäller barnens språkliga kunskaper. I språktrappan integreras litteratur, bild, musik, teater, flerspråkighet, lek och vardagssituationer med ett pedagogiskt förhållningssätt för att berika språket.


Ett annat mycket aktuellt kvalitetsarbete i våra förskolor är barnens inflytande och påverkan. Det pågår en ständig utveckling där våra pedagoger undersöker barnens perspektiv och lyssnar på vad det är barnen säger.


Arbetet i Burlövs förskolor kännetecknas av närhet. Vi utvärderar och granskar vardagen, de saker som barnen möts av dagligen. När vi utvecklas och höjer vår kvalitet ska det medföra direkta förbättringar för barnen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg