Burlövs kommun
www.burlov.se

Om du inte mår bra

Tiden i skolan är betydelsefull. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. Det är viktigt att alla trivs och mår bra i skolan!

När barn inte mår bra märks det ofta i skolan. Ibland har problemen med själva skolan att göra, men det kan också handla om kompisar, familjen eller något annat.

Frånvaro

Frånvaro är en signal om att allt inte står rätt till och det ska alltid tas på allvar. För hög frånvaro påverkar både inlärning, relationer och framtida möjligheter. Det kan finnas många orsaker till frånvaro, och det är viktigt att varje elev får hjälp utifrån sina behov.

Stress och oro

De flesta elever upplever någon gång att de är stressade eller oroliga i skolan. Det kan bero på höga krav, prov, betyg eller konflikter. Ofta märks oron genom sämre sömn, magont, irritation, koncentrationssvårigheter eller nedstämdhet.  

Hur får jag hjälp?

Om du upplever problem med frånvaro, stress, oro eller nedstämdhet är det bra att berätta hur du mår för någon vuxen du litar på. Du kan alltid kontakta din mentor, skolsköterskan eller kuratorn på skolan för att få råd och stöd kring din hälsa.

 

Om stress, oro eller nedstämdhet begränsar vardagen kan du även kontakta sjukvården.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola