Burlövs kommun
www.burlov.se

För barn mellan ett och fem år
finns kommunala och privata förskolor.

Barn som bor i kommunen
har rätt att gå i en kommunal förskola nära hemmet.
Finns det plats kan man också
välja en annan kommunal förskola i kommunen.

 

Om du önskar förskoleplats utanför Burlövs kommun
tar du kontakt med önskad förskola
i den andra kommunen
och meddelar detta till förvaltningen i Burlöv.

Förskola

Utbildning

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Undervisning

I utbildningen ingår undervisning, som i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. I Burlövs kommun har vi förskollärare som ansvarar för att det uppdraget utförs, tillsammans med kollegorna i arbetslaget.

Barnkonventionen

Barnkonventionen som tydliggör alla barns rättigheter är en del förskolans vardagliga verksamhet där pedagoger tillsammans med barnen konkretiserar det Barnkonventionen beskriver.

Samverkan med vårdnadshavare

I samarbete med hemmen ska förskolorna främja barnens utveckling så att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska det erbjudas skyndsamt. Om ditt barn har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola finns det möjlighet att göra en notering vid anmälan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola