Burlövs kommun
www.burlov.se

Språkporten – Modersmålsundervisning

Varför ska ditt barn läsa modersmål?


Det finns ett brett stöd inom skolforskning bland annat från kända forskare som Jim Cummins, Ofelia Garcia och Gudrun Svensson att elever som har ett välutvecklat modersmål får högre skolresultat och lär sig det svenska språket snabbare. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska samt andra ämnen och språk.

Modersmålet har också stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets och tankeutveckling.

 

Syftet med undervisningen är att ge ditt barn möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk, förmåga att lyssna, förstå, tala, läsa och skriva sitt modersmål. För att på bästa sätt utveckla sin tvåspråkighet, ska eleven få kunskaper i historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur samt göra jämförelser med svenska förhållanden.

 

Vilka elever har rätt till modersmålsundervisning?

 

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet. Adopterade barn som har ett annat språk än svenska har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet.

 

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare. Detta gäller dock inte när en elev pratar något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Dessa barn har rätt till undervisning även om antalet anmälda barn understiger 5.

 

Undervisningen i modersmål anordnas utanför skoltid och kan äga rum på annan skola i kommunen än på elevens vanliga skola.

Betyg

 

Betyg får eleverna från årskurs 6. Betyg ges årskurs 6-9.

I övriga årskurser 1-5 får elever skriftliga omdömen som publiceras i vklass en gång per termin.

 

Anmälan modersmålsundervisning

 

Vi ser helst att alla nya ansökningar åk 1-9 sker innan 1 maj, men tar emot ansökningar via e-tjänst under hela året.

 

Ansökan till åk 1

 

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass ska skicka in sin anmälan via e-tjänst senast 1 maj.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola