Burlövs kommun
www.burlov.se

Resekort för gymnasieelever

Resekort med skolbiljett till gymnasiet

Obs! För att få ett resekort/busskort behövs ingen ansökan. Busskortet kommer att skickas till din folkbokföringsadress.


Gymnasieelever som är folkbokförda i Burlövs kommun, får gratis resekort för resor till och från skolan inom Skåne. Detta gäller om du har minst 5 km till skolan och har rätt till bidrag från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tänk på att inte ha ditt resekortet tillsammans med ett betalkort när du "blippar" ditt kort i bussen. Det kan då hända att det dras pengar från betalkortet istället.


Du som har inackorderingstillägg Länk till annan webbplats. har inte rätt att samtidigt få busskort.


Elever i gymnasiesärskolan som vill ha resekort/busskort istället för resa med särskild anordnad skolskjuts kontaktar utbildnings- och kulturförvaltningen skolresor@burlov.se eller Medborgarservice på telefonnummer 040-625 60 00.

Så reser du med resekortet

Din skolbiljett gäller fritt resande dygnet runt , från måndag (kl.00:00) till fredag (kl. 24:00) i hela Skåne. Skolbiljetten gäller alla skollov (förutom sommarlovet) och på helgdagar som infaller på en vardag.


Om du avbryter dina studier eller flyttar från Burlövs kommun är du inte längre berättigad till busskort/resekort och vi kommer då att spärra ditt kort. Kontakta den kommun där du är folkbokförd.


Läs mer om hur du som elev reser med resekortet på Skånetrafikens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt resekort är en värdehandling

Ditt busskort är en värdehandling och du ska skriva ditt namn på baksidan av kortet, använd en permanent penna! Kortet är personligt och får inte lånas ut. Är du över 18 år kan du behöva visa legitimation så tänk därför på att ta med det när du reser.


Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Information om biljettkontroll finns på Skånetrafikens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir av med ditt resekort

Om du skulle bli av med ditt kort kan du komma och hämta ut ett nytt resekort hos Medborgarservice i Medborgarhuset på Kärleksgatan 6 i Arlöv. Ett nytt resekort kostar 30 kronor och betalning kan ske på plats med Swish eller i förväg till Plusgiro 112010 - 4, märk inbetalningen med ”resekort” samt ditt förnamn och efternamn. I samband med att ett nytt resekort utfärdats till dig kommer ditt gamla resekort automatiskt att bli spärrat.

Tänk på att du måste ha med dig en fysisk legitimation (ID-kort, pass) för att kunna få ett nytt resekort.


Om kortet slutar att fungera och inte har någon yttre påverkan, ska du genast byta ut kortet hos Medborgarservice i Arlöv. Detta kostar inget.

För dig som ska börja årskurs 1 och är berättigad resekort

Inför årskurs 1 i gymnasiet kommer resekort/busskort att skickas till

folkbokföringsadressen för de elever som är berättigade och vara tillhanda innan skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat dagarna innan skolstart hör du av dig till skolresor@burlov.se eller ring Medborgarservice 040-625 60 00. Resekortet ska du behålla under hela din gymnasietid och en ny skolbiljett kommer att laddas upp på kortet inför varje nytt läsår.


För elever som redan går i gymnasiet och har fått ett kort tidigare kommer inte att få ett nytt kort hemskickat. De eleverna ska fortsätta att använda kortet som de redan har.

Nyinflyttad elev under skolterminen

Nyinflyttade elever och elever som påbörjar gymnasiet under terminen kontaktar utbildnings- och kulturförvaltningen via skolresor@burlov.se eller Medborgarservice på telefonnummer 040-625 60 00 för att beställa ett nytt resekort. Resekortet levereras därefter med post till din folkbokföringsadress inom en vecka. För elever som tidigare haft ett resekort, i Burlövs kommun eller i annan kommun, ska kortet behållas och meddela utbildnings- och kulturförvaltningen för aktivering av kortet.

Kontantstöd

Det finns möjlighet att ansöka om kontantstöd istället för resekort, beviljas endast när och om kollektivtrafik inte är möjlig. Ansök i e-tjänsten eller fyll i blankett och skicka till Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv. Märk kuvertet ”elevresa”. Ansök här https://e-tjanster.burlov.se/oversikt/overview/421 Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om kontantstöd i Riktlinjer för elevresa nedan.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Medborgarservice tel 040-625 60 00 eller mejla skolresor@burlov.se

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola